Cum să omori o idee frumoasă

Pro­ba­bil că ați auzit de Erwin Albu, fer­mi­e­rul din Cod­lea care cul­tivă legume în cur­tea pro­prie – nu foarte mare – și le lasă la poartă să le ia cine o vrea și să plă­tească atât cât con­si­deră că merită, punând banii în cutia poș­tală. Dacă n‐ați auzit, aflați poves­tea de aici. Ceea ce m‐a impre­sio­nat este încre­de­rea pe care a avut‐o în seme­nii săi, într‐o soci­e­tate care demon­strează la fie­care pas că nu are valori morale solide. Poate că așa ar putea fi reclă­dite, măcar în parte, prin visă­tori ca Erwin care con­stru­iesc prin ges­tu­rile lor insule de nor­ma­li­tate ce ar putea deveni cân­dva con­ti­nente.

Poves­tea, spusă de mai multe ori de diverse ziare și tele­vi­ziuni, are și o con­ti­nu­are. Una în care apare zmeul cel rău al admi­nis­tra­ției locale. O oare­care Popescu Corina, șefă la ser­vi­ciul de Achi­zi­ții Patri­mo­niu (ce dracu' o fi și asta!?!) al pri­mă­riei Cod­lea, sem­nează și‐i tri­mite o adresă ofi­ci­ală lui Erwin, împre­ună cu un oare­care con­si­lier George Iaru, ca să‐i spună că n‐are cer­ti­fi­cat de pro­du­că­tor și să facă bine să‐l obțină, pre­cum și că tre­buie să plă­tească o taxă de ocu­pare a spa­ți­u­lui public pen­tru că a pus la poartă câteva cutii cu legume și fructe.

Pri­mul impuls pe care îl am ar fi să mă duc la madam Popescu, s‐o iau de ciuf și s‐o plimb prin Cod­lea, întrebând‐o la fie­care mașină par­cată pe stradă dacă res­pec­ti­vii au plătit taxă de ocu­pare a spa­ți­u­lui public. Tre­buie să fii nițel cre­tin ca atunci când auzi de o ast­fel de ini­ția­tivă pre­cum cea a lui Erwin Albu și să te gân­dești mai întâi că ai putea să‐l taxezi. Tre­buie să fii o imensă vacă (sau bou, după caz) să nu pri­cepi că ges­tul repre­zintă pen­tru comu­ni­tate un semn de nor­ma­li­tate a rela­ți­i­lor din­tre oameni care ar tre­bui spri­ji­nit, lău­dat, pro­mo­vat. Tre­buie să fii redus min­tal să nu rea­li­zezi că, după ce a obți­nut atâta medi­a­ti­zare și apre­ci­ere publică, ideea tre­buie pre­lu­ată de pri­mă­rie și cău­tate moda­li­tă­țile de a o spri­jini și extinde, căci alt­fel îți vei atrage opro­biul gene­ral.

Și asta e pro­blema cu unii din­tre oame­nii ăștia care lucrează în admi­nis­tra­ții: nu pot judeca decât fie în ter­meni de șpăgi și nepo­tisme, fie în ter­me­nii unor regu­la­mente șchi­oape și strâmbe pe care le aplică în litera lor. Nu pri­cep că ros­tul lor e să ini­țieze sau să spri­jine sau măcar să nu împie­dice con­stru­i­rea unor comu­ni­tăți puter­nice, bazate pe res­pect, pe cin­ste și încre­dere. Ei cred că rolul lor e să aplice niște căca­turi de ordine și cir­cu­lare emise de niște tâm­piți mai mari ca ei, indi­fe­rent dacă au sens sau nu. Pen­tru că ei nu lucrează pen­tru oameni, ci pen­tru șefii lor din pri­mă­rii și minis­tere. Nu pen­tru că ar res­pecta ierar­hi­ile, ci pen­tru că șefii au pute­rea dis­cre­țio­nară de a‐i da afară. Și ast­fel ar pierde ser­vi­ciul de func­țio­nar public, des­pre care – para­do­xal – se plâng ori­cui vrea să‐i asculte că e stre­sant și prost plătit.

Și de aia cred că popes­cu­co­ri­nele și iaru­ge­or­geii din admi­nis­tra­ți­ile publice și locale sunt ire­cu­pe­ra­bili pen­tru soci­e­tate și ar tre­bui tri­miși acasă. Defi­ni­tiv. Sau măcar până când vin cu capul ple­cat și își cer public scuze  că s‐au com­por­tat ca niște imbe­cili.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Romanescu

  O imensa vaca doamna !!!! IMENSA

 2. ELIZA

  ERAM CONVINSA CA SE VA INTAMPLA CEVA DE ACEST GEN. LA NOI TE TAXEAZA SI PENTRU AERUL CE‐L RESPIRI. AR FI IN STARE SA NE TAXEZE SI PENTRU CA PUTEM PRIVI IN JURUL NOSTRU SI PENTRU LACRIMA CE NE STA IN COLTUL OCHIULUI.….….NISTE NEMERNICI CU TOTII, ORICUM!!!

 3. mosu

  O sa‐si faca omul un spa­tiu in inte­ri­o­rul pro­pri­e­ta­tii si o sa‐i suga pula toate fufele diin pri­ma­rie ca nu mai e dome­niu public!!

 4. Irina Sima

  Era de astep­tat sa apara si jegu­rile astea care cica repre­zinta ceta­tea­nul. Repre­zinta pe dracu sa‐i ia de jeguri. Sin­cer toti cre­ti­nii ajung in dife­rite func­tii si din cauza lor soci­e­ta­tea a ajuns unde a ajuns.
  Eu pe Madam Corina as trimite‐o la o petre­cere ca lau­tari sa adune nis­caiva lovele de pe jos, apoi sa ceara o taxa pen­tru ele. Va rog sa‐mi scu­zati lim­ba­jul, dar nu m‐am putut abtine!

 5. dani

  mda , tipic roma­nesc , nu ma mai mira nimic

 6. irina

  Pai nor­mal au omo­rat tot comer­tul roma­nesc , cu des­chi­de­rea tutu­ror super­mar­ke­tu­ri­lor , ideea este sa cum­pa­ram pro­duse roma­ne­sti asa deve­nim mai puter­nici .

 7. Marcel

  Cred ca ar tre­bui sfa­tuit omul sa par­cheze masina per­so­nala la poarta,ca pe aia are voie ca doar pla­teste impozit,si sa puna marfa in inte­ri­o­rul ei.Dar sa aiba grija sa nu depa­seasca gre­u­ta­tea ca iar este pasi­bil de amenda!

 8. Sorin

  Erwin! Sun­tem ală­turi de tine!
  Des­chide poarta,mută pro­du­sele în curte si lasă incom­pe­ten­ții să‐ti tri­mită hâr­tii ofi­ci­ale în continuare.Lumea te cunoaște si sunt con­vins că afa­ce­rea ta va prospera.(Cu prima ocazie,voi fi si eu cli­en­tul tau) Keep wal­king.

 9. Laur

  Acum ceva timp, apa­ruse o vorba in "in fol­clor"…: "Sin­gura solu­tie? O noua revo­lu­tie…". A dis­pa­rut si ea, pen­tru ca ne‐am dat seama ca nu e de nici un folos… Vin altii… Si mai info­me­tati ca cei pe care i‐am pus in '89… Sin­gura solu­tie, atunci? Asta e intre­ba­rea de un milion de dolari…sau euro. Cert e ca ras­pun­sul valo­reaza de zece mii de ori mai mult.…

 10. Sergiu

  O tara de Cre­tini, cum zicea gura mare de R. Ban­ciu. Dar ii dau drep­tate, cand auto­ri­ta­ti­ile p_lii (scu­zati lim­ba­jul) isi bat joc de ceta­tea­nul de rand si de ase­me­nea oameni deo­se­biti ca acest Erwin Albu isi merita cri­ti­cile adre­sate pe deplin. In 3 cuvinte "O tara de cre­tini".

 11. romica.bocsa

  Func­tio­nara masii…e mai mult decat o incu­iata in beci si hra­nita cu bibe­ro­nul. Ma intreb daca aceasta fun­crio­nara nu are un sef…care sa ii sesxhida ochii. La ce dobi­to­ce­nie de idee a avur pre­cis i.au lip­sit cu desa­var­sire legu­mele din ali­men­ta­tie.

 12. mark

  Deci daca are cuti­ile in fata por­tii e pe spa­tiul public? Cum intri si iesi din curte? deci pri­ma­ria poate sa iti blo­cheze acel spa­tiu cu ce vrea, si sa nu mai poti intra sau iesi din curte.…ca doar e spa­tiu public nu? Tu esti doar din­colo de gard
  Dar tre sa fie prost sa lase dupa ei, des­chide usa la poarta si isi lasa raf­tul si cuti­ile din­colo de gard, acolo pri­ma­ria nu mai cere taxa de spa­tiu public
  Dar o sa gaseasca o taxa pen­tru cen­tru vomer­cial ile­gal sau ceva
  Ca roma­nul e inventiv.…ce naiba

 13. carmen

  nu e vorba de nici o dona­tie in cazul d‐lui Albu. E o stra­te­gie de mar­ke­ting, nu cari­tate; cel putin din ce s‐a vazut din repor­ta­jele de la tele­vi­ziuni, a pri­mit mai mult pe kilo­gra­mul de pro­dus decat pre­tul de la o piata nor­mala; si legea e lege pen­tru toata lumea; daca legea e proasta tre­buie schim­bata legea si nu arun­cat noroi in cel care o aplica; daca sun­teti atat de revol­tati de legile exis­tente (si multe ar tre­bui imbu­na­ta­tite) exista posi­bi­li­ta­tea schim­ba­rii lor prin petitii/proiecte, sau alte forme;

 14. dona

  In Aus­tria se prac­tica de multi ani acest mod de vanzare si se merge pe incre­de­rea in oameni.

 15. Gabriel

  I‐a fost ciuda pri­ma­ru­lui pe Erwin,ca el poate si primarul,nu .Si ce a zis in gin­dul lui,lasa ca‐i arat eu astuia,ce sa cistige mai mult decit mine,il voi pune la pamint cu afa­cere cu tot,ai arat eu cine‐I sta­pi­nul aici.

 16. marian

  gre­siti multi fratilor.…trebuiesc pla­tite taxele.…nu mai sus­ti­neti corup­tia si toate ches­ti­ile mici care voi spu­neti ca nu con­teaza…

  • ioan maierean

   ASA PROGRESAM SI INVATAT SA FIM CIVILIZATI, UITAND DE CAPRA VECINULUI.…

  • lica.vina

   Mai du‐te acasă măi fraiere,ce legă­tură are acest om și ideea lui cu corupția,cretinule?Mă înșel sau îi tii în brațe pe tâlha­rii care ne con­duc?!?

  • mihai

   Nu gre­sim, hai sa iti spun si de ce. Pen­tru ca ' Mise­ru­pis­mul' tre­buie sa dis­para ves­nic, pen­tru ca, oame­nii care sunt pusi in acele func­tii (din care multi mai trag si alte foloase, care, de cele mai multe ori abia mun­cesc ceva) ar tre­bui sa ajute ceta­tea­nul nu sa ii bage pie­dici. Ce ar tre­bui sa facem, sa ne luam un avcat sa ne repre­zinte de fie­care data cand avem de obti­nut un act, o apro­bare ? Este de a drep­tul ridi­col. Acesti indi­vizi, func­tio­na­rii publici au avut tot tim­pul con­tri­bu­tia de a dis­truge de la bun ince­put orice ini­ti­a­tiva pri­vata din roma­nia, mai ales a oame­ni­lor cin­stiti care spe­rau sa faca un ban mun­cit. Daca nu ati incer­cat sa faceti ceva in viata voas­tra, si tot ce ati facut a fost sa mer­geti la ser­vici si ina­poi acasa intr‐un apar­ta­ment de bloc, ace­lasi de 30–40 de ani, nu aveti cum sa stiti ce munca tita­nica este sa iti faci o casa, sa des­chizi o mica afa­cere. Acesti func­tio­nari sunt cei mai res­pon­sa­bili de fali­men­tul Roma­niei si sta­rea in care ne aflam, aces­tia sunt cei care pot fi acu­zati de sub­mi­na­rea eco­no­miei natio­nale. Aces­tia tre­buie sa dis­para, noi sau ei. Alt­fel, vom dis­pa­rea ca stat si natiune. Nu tre­buie sa fim doar o tinta pen­tru marii rechini eco­no­mici si ves­ni­cii dator­nici la FMI, tre­buie sa ne putem sus­tine eco­no­mic, fie­care cat poate si se pri­cepe sa faca ceva.

 17. gabi

  des­chide frate por­tile si baga taraba in curte.sa vedem daca mai esti pe dome­niul public

 18. barna daniel

  o vaca si un bou care lin­ce­zesc pe banii sta­tu­lui (ai nostrii)lipsiti de ocu­pa­tie sau gan­dit sa dis­truga ceva zilnic.si cand te gan­desti ca acesti dobi­toci au pe mana buge­tul unei loca­li­tati.…

 19. Andrei Paul Protopopescu

  Sta­tul este moarte, mafia cu chi­piu.

  http://www.bitnation.co/

 20. Robert

  Da, omul nu a res­pec­tat legea dar de ce sa‐i dai in cap si sa‐i dis­trugi ideea ? Daca tot esti pe job‐ul ala de la pri­ma­rie, ai putea sa te duci la el si sa vor­besti cu el cum sa‐si pas­treze ideea (una foarte ino­centa si fru­moasa) incat sa fie in con­for­mi­tate cu legea tarii.

  Dar nu, hai sa‐i rea­du­cem aminte in ce tara de cacat e si cat de mult tara il vrea prost si sarac. El iese ner­vos si dez­gus­tat de con­du­ca­to­rii lui, ideea fru­moasa si buna moare , cei care bene­fi­ciau de ideea dan­su­lui si le adu­cea putina feri­cire sunt tristi si ner­vosi iar "admi­nis­tra­tia" isi arata pros­tia . Bravo !

 21. marina

  Din pacate astia sun­tem si daca nu o sa avem sufi­cient curaj sa lutp­tam pen­tru drep­tate o sa murim.. incet sau repede.

 22. Gabriel Constantin Stanescu

  vreau un PSAL fac drep­tate pen­tru asta asi venii in ROMANIA sa scap tara de bovi­nele corupte scuze ani­ma­le­lor nu merita aceasta injo­sire

 23. mariusmioc

  Vino­va­ții prin­ci­pali nu sînt cei de la pri­mă­ria Cod­lea. Vino­va­ții prin­ci­pali sînt par­la­men­ta­rii care au apro­bat legile care limi­tează liber­ta­tea eco­no­mică.
  Iar româ­nii nu au învă­țat să reac­țio­neze la cauză, numai la efect. Cînd s‐a apro­bat legea 1452014 nimeni n‐a pro­tes­tat, numai acum că se văd efec­tele ei apar reac­ții.
  E cazul să știm ce fel de legi vrem și să cerem poli­ti­cie­ni­lor pe care îi tri­mi­tem în par­la­ment să nu aprobe legi de limi­tare a liber­tă­ții
  https://mariusmioc.wordpress.com/2015/05/13/noi-atacuri-la-adresa-libertatii-economice/

 24. Muresan Rodica

  ini­ti­a­ti­vele de acest tip sunt ridi­cate la rang de exem­plu si de lege in tari ca Aus­tria si Ger­ma­nia, la noi tre­buie ucise cu tot cu omul care le‐a cre­eat

 25. Anton Sorin

  Și mai vor­besc ca ple­cam din țară și vrem să fim vedete ,pen­tru un om care vrea să facă ceva și să le arate ca se poate nu este văzut bine pen­tru ca le strica inte­re­sele pe scurt asta este ROMANIA !!!!!!!!!!!!

 26. Cristian Bularca

  Pai niste gunoaie ome­ne­sti ce pot face? Stiti care e necazu, noi ii pla­tim pe bulan­gii astia

 27. Beby Constantin

  Traind in Roma­nia , tara sme­che­ri­lor jegosi.(parlamentarii , guver­nanti , pri­mari , con­si­li­eri , magis­trati corupti , etc).

 28. Pop Marius

  tre­buie dati jos toti din admi­nis­trati ca mai mult sau mai putin noi iam pus acolo

 29. Csaba Hadnagy

  min­diga job­ban huzo lovat utik

 30. Eduard Ioan

  O sa dea fali­ment omul …

 31. Gelu Valeru Brezoi

  D‐na Corina este plătită din bani publici, de aceea este așa de vaca, pro­ba­bil că este anga­jată pe pile, cum sunt din păcate cam in toate pri­mă­ri­ile din Româ­nia

 32. Jean Sandulescu

  Ba pros­ti­lor, boi­lor, si idi­oti dar tiga­nii care vind in piete au cer­ti­fi­cat de pro­du­ca­tor? Pai nu venim de la Bucu­resti si spar­gem gea­mu­rile pri­ma­riei ca in 87 ! Omul a vrut sa hra­neasca si bogatu' si saracu'…

 33. Mihaela Pușcar Conț

  Pacat,asa nici­o­data nu se va face ceva bun si la noi in tara.

 34. Tonia Gherghel

  Oame­ni­lor cu idei,intreprinzatori,harnici,onesti,altruisti li se pun bete‐n roate intotdeauna,din igno­ranta si rau­tate.

 35. Marius Luca

  Poli­ti­cieni = jigo­dii penale.….Scripcaru' cum a omo­rat Bra­so­vul cu maga­zi­nele din cen­tru ora­su­lui gen LIDL , PROFI , PENNY , CARREFOUR EXPRES , CORESI , .…..toate maga­zi­nele de car­tier au dis­pa­rut din cauza lu' Scripca.….au scos fabri­cile din oras pt. ca asa e legea , dar maga­zi­nele mari care dau spa­guta directa poli­ti­cie­ni­lor au ramas in oras…

 36. Miky Miky

  O fi amanta pri­ma­ru­lui popes­cu­co­rina aia…sa nu zic pupin­cu­rista …oricum,pestele de la cap e impu­tit.…

 37. Crisan Lucian

  Nu va puneti cu fufele din primarii..au min­tea foarte odih­nita

  • mihai

   Super big like

 38. Adrian Punga

  din pacate asta e Roma­nia in care traim.
  vedem aproape zil­nic cum asa‐zisele "organe ale legii" dau amenzi batra­ne­i­lor care vand cateva legume sau fructe pen­tru un banut.
  "pes­tii" cei mari nu sunt "vazuti" sau nu se vrea a fi "vazuti" …

 39. Herman Eva

  Tre­buie omo­rat si sufo­cat ca nu de sus vine ci de la un om cu suflet mare!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu