Turistul ca o pradă

Ne place să spunem că avem o țară fru­moasă. Din­tre toate laudele cu care ne auto-complimentăm, asta e chiar ade­vărată: avem o țară cu care ne putem mân­dri. Prob­lema e că nu prea știm ce să facem cu fru­musețea asta, cum s‑o sporim inteligent și cu gust și cum s‑o trans­for­măm în bani. Toți sun­tem con­vinși că tur­is­mul ar aduce mulți bani României, dar habar n‑avem cum să facem asta să se întâm­ple. Pen­tru exem­pli­fi­care să luăm cazul stați­u­nii Rânca.

A făcut madam Udrea dome­niu schi­a­bil și min­unăție de drum peste munte. Nu mai intru acum în amă­nunte cu câți bani și cât de cușer o fi fost totul. Vorba e că acum avem infra­struc­tura asta. Atâta doar că nici Transalpina nu e chiar gata, de fapt. Prin presă citim că se cam ciondă­nesc poliția, primăria, nu-știu-care min­is­ter și CNADR despre sig­u­ranța dru­mu­lui, unii vrând să îl țină închis, alții zbătându-se să fie deschis. Că cică dacă nu e deschis dru­mul, nu vin clienții.

Eu am fost de curând pe-acolo și vă pot spune că n‑am văzut pe nimeni întorcându-se din drum pen­tru că șoseaua nu e deschisă ofi­cial. E drept, nivelul de sig­u­ranță nu e grozav, dacă prinzi o vreme urâtă sau te prinde noaptea pe-acolo tre­buie să ai expe­riență la volan și să mergi cu mare băgare de seamă pen­tru că sunt zone unde între tine și locul de veci sunt doar câteva zeci de cen­timetri. Dar lumea se plimbă în sus și în jos, cu viteză de croazieră, căscând gura la peisaje, fără să se sin­chisească prea mult de etichetele puse de autorități.

Antre­prenorii din Rânca se plâng în presă că din cauza fap­tu­lui că dru­mul nu e ofi­cial deschis nu le mai vin clienți. Că înainte erau 5–6.000 de clienți pe zi și acum abia sunt câteva sute. Eu nu prea cred asta. Eu cred că a fost o modă cu Transalpina și o vreme toată lumea s‑a îngh­e­suit să o vadă. Acum moda a tre­cut, majori­tatea au văzut‑o deja și nu‑i mai atrage nimic în zonă. Și mai cred că e o proastă orga­ni­zare a antre­preno­rilor și am și argu­mente pen­tru asta.

1. Mai întâi că Rânca este una din­tre cele mai urâte local­ități tur­is­tice (dacă nu cumva cea mai urâtă) pe care le-am văzut. E un amestec indi­gest de clădiri lip­site de stil și de o min­imă armonie estet­ică, înși­rate în lun­gul unui drum, ală­turi de con­strucții înce­pute și neter­mi­nate. Întreaga stați­une dă impre­sia unei improviza­ții făcută în grabă, o sor­covă arhi­tec­turală, zugrăvită în toate culo­rile pămân­tu­lui, de la roz bom­bon la por­to­caliu stri­dent și verde brotă­cel — poți să refaci istoricul reduc­er­ilor la vopsele de exte­rior de la Dede­man doar privind clădirile stați­u­nii, pen­tru că așa face românul nos­tru, nu armo­nizează culoarea exte­rioară cu ambi­en­tul și vecinii, ci vopsește cu aia care are prețul cel mai mic. Prob­a­bil că iarna, când zăpada acop­eră urmele șantierelor de con­strucții, impre­sia de prost gust e oare­cum aten­u­ată. Dar vara local­i­tatea arată rău de tot. Nu e deloc îmbi­etoare pen­tru tur­ist: nu ai locuri de plim­bat în prox­im­i­tate, e prea puțin spațiu verde unde să simți că respiri în voie, nici măcar tro­tu­are ca lumea nu există.

2. Pen­si­u­nile din Rânca oferă toate niște ser­vicii mediocre. Se vede pre­ocu­parea pen­tru cos­turi mici în tâm­plăria ieft­ină, fin­isajele neîn­gri­jite, lipsa de atenție la detalii, dec­o­rați­u­nile tip kitsch. Cele mai multe pen­si­uni dau impre­sia că au cel puțin o mar­garetă mai puțin decât cele afișate. Camerele sunt mod­este, cu mobilier mai degrabă ieftin, un soi de zgârce­nie viz­ibilă chiar și din fotografi­ile pe care le afișează pe inter­net pen­tru a atrage clienți. Mân­carea e și ea banală, nimic aut­en­tic, nimic auto­hton, doar meni­uri uzuale pe care le-ai putea găsi ori­unde altun­deva în Româ­nia.

3. Ca peste tot în Româ­nia, în Rânca nu e curățe­nie. Peste tot vezi grămezi de nisip și pietriș rămase de la nu știu ce șantier, mar­gin­ile dru­mu­lui sunt pline de pietre și tot felul de obiecte arun­cate, ici și colo dai peste un colac de sârmă sau o betonieră plină de ciment întărit uitată la o mar­gine de drum. Spați­ile verzi — zonele alea în care ar tre­bui să vezi iarbă și flori — arată de parcă a tre­cut pâr­jolul peste ele. Și chiar dacă vreo două pen­si­uni se stră­duie să fie mai dichisite, dis­o­nanța față de restul stați­u­nii face peisajul gen­eral și mai dezolant.

4. În zonă nu ai nimic de făcut. În afara plim­bării cu mașina în lun­gul Transalpinei — ceea ce îți ia maxim 3–4 ore — nu ai cu ce să-ți umpli tim­pul. Asta deși se află la doi pași de Parâng, unde sunt niște peisaje incred­i­bile. Ar putea orga­niza plim­bări cu cai spre căl­darea Gâl­cescu, drumeții la stână, drumeții spre vâr­ful Parân­gul Mare (al patrulea vârf din Româ­nia ca alti­tu­dine). Nimic. Hai la noi la Rânca ca să ce? Ca să nimic împre­ună cu noi și ca să ne dai banii tăi. Sin­gura orga­ni­zare care le‑a tre­cut prin cap rân­canilor, ca și celor de pe Valea Pra­hovei, este să pună tot felul de chioșcuri cu mături, lin­guri, bâte de base­ball, fun­duri de lemn și alte inutil­ități din astea — și unde cre­deți că le-au așezat? În pasul Urdele, la 2.100 m alti­tu­dine, în punc­tul cel mai înalt al Transalpinei. Adică am bătut dru­mul din celălalt colț de țară ca să urc Transalpina și să-mi iau o mătură și o bâtă de base­ball. Cât de tâmpită poate fi ideea asta de com­erț?

Desigur, ca să evite toate greșelile pe care le-am enu­merat, ar fi fost nevoie de ceva ce noi nu știm să facem: să lucrăm împre­ună. Să se fi adunat dom­nii antre­prenori și să spună: hai, bă fraților, să ne gândim cum facem noi să aducem lumea aici! Că pe urmă vedem noi cum îi împărțim între noi. Da' mai întâi tre­buie să ajungă la Rânca. Hai să facem o stați­une ca o floare, armo­nioasă și plă­cută ochi­u­lui, hai să gândim împre­ună ce activ­ități oferim tur­is­tu­lui ca să‑l încân­tăm să stea și să mai vină și altă­dată. Hai să facem un son­daj cu toți turiștii care ne trec pragul și să aflăm ce am putea îmbunătăți, ce lipsește, ce le-ar place să găsească la noi. Hai să‑i arătăm că ne pasă de el.

Însă mulți din­tre antre­prenorii din tur­is­mul româ­nesc nu se com­portă deloc așa. Pen­tru ei tur­is­tul e vaca de muls, pe care când o prinzi tre­buie să iei și pielea de pe ea. Tot ce vor sunt banii lui, dacă se poate toți și să ofere în schimb cât mai puțin, cu min­ime cos­turi. Pen­tru că cine știe dacă tur­is­tul se mai întoarce, așa că tre­buie vânat acum. În Româ­nia tur­is­tul e o pradă.

Cum vă spuneam, avem o țară fru­moasă. Dar din păcate n‑am primit‑o cu man­ual de uti­lizare și nu prea știm ce să facem cu ea.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. george

  Un arti­col prost. Eu cred ca habar nu ai ce se intam­pla in zona si ai scris acest mate­r­ial doar sa te afli in tre­aba.
  Par­erea mea este sa-ti dai doua palme si poate iti revi.

  • Sorin Sfirlogea

   După cum vezi, opinia ta este în minori­tate. Lumea crede că am drep­tate. Așa că dă-ți două palme și revino-ți. Uită-te mai atent la afac­erea pe care o ai acolo și gândește-te nu cum să ne con­trazici pe noi, ci ce poți faci să ne schimbi impre­sia.

   O primă sug­estie ți‑o dau eu gratis: pune mâna pe gra­mat­ică și împrospătează-ți cunoșt­ințele. "Îți revi" nu există în limba română. Poate ai vrut să scrii "îți revii".

   Să dea Dum­nezeu să îți revii. Suc­ces.

  • Sorin Sfirlogea

   Ia te uită, ce întâm­plare: http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiinta+si+Mediu/Statiunea+Ranca+promovata+cu+gunoaie
   Cred că și ăștia de la Dig­iTV tre­buie să-și dea două palme, nu?
   Miz­er­abililor!

 2. Dinu Florin

  cine educa populatia,un sis­tem prin legile lui

 3. Kokovics Laszlo

  din pacate asa arata majori­tatea sta­tiu­nilor, Rau­sor din Retezat, de exem­plu…, muntele Mic, Poiana Maru­lui

 4. Frantescu Milusca

  Sun­tem dep­a­siti ! Nu stim cum sa ne punem in val­oare Fru­musetile ROMANIEI !

 5. Liviu Burcea

  avem o mare prob­lema in ceea ce priveste respectul,nu ne respec­tam intre noi,nu respec­tam reg­uli de bun simt,locul in care traim,tara ,munca celor­lalti si implicit pe a noas­tra…

 6. Dan

  Exact si in Padis. Oamenii se plang ca nu merge nimeni la ei. De ce? Pai nu au o buda pub­lica desi este dita­mai camping-ul acolo. Un sin­gur restau­rant. Omleta costa 12 lei com­pusa din 2 oua si cred ca un sfert de rosie. 12 lei!
  Ina­fara de indi­cati­ile tur­is­tice din zona puse cred ca de sal­va­mont nu s‑a facut nimic in zona. Ba da: gramezi de nisip si cladiri ramase necon­stru­ite de cativa ani. Si niste babe care vand plac­inta. Exact asa arata si acum 3–4 ani. Trist. Foarte trist.

 7. Am fost la Ranca

  Am fost la Ranca la schi in decem­rie 2014 si am fost deza­m­agit de trata­men­tul apli­cat. Am fost cazati la Cabana de la poalele teleschi­u­lui, Ran­caSki parca, unde, o fatuca blonda ne‑a comu­ni­cat cu non­salanta ca din vina ei nu avem camere la eta­jul unde am rez­er­vat. Fara scuze, fara nimic, fara vreo inten­tie de a reme­dia prob­lema!! Nu mai spun ca pen­tru rez­er­vare a trebit sa insiste de vre 3,4 ori dupa ce mi s a spus ca voi fi sunat inapoi intr‑o ora si tre­cura doua fara vreun semn…In fine. Sunt total de acord cu autorul arti­colu­lui.

  • george

   si daca ai vazut ca insisti si nu se rezolva prob­lema de ce te-ai cazat tot acolo?…mai sunt pen­si­uni care dau direct in partie…nu prea se leaga ce zici tu.

 8. Formatia Bucuresti

  Recunosc și eu că mi‑e de‑a drep­tul lehamite când difer­iți agenți ai com­pani­ilor de tur­ism mă agasează la pro­priu cu așa-zisele lor oferte. Nimic de comen­tat, arta de a vinde nu este la îndemâna oricui, dar și clientul-turist tre­buie lăsat să cumpănească mai ales condiți­ile con­trac­tuale, respec­tiv rapor­tul costuri-benefiicii și după aceea să se poată răzgândi dacă ceva nu e în con­cor­danță cu pro­pri­ile prefer­ințe.

  Alexan­dra

 9. Shade

  Punctele 4 si 5 sunt val­a­bile pen­tru 95% din "sta­tiu­nile" din Roma­nia. Felic­i­tari pt arti­col.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu