Să‐i cunoaștem pe români

Hai să ne ima­gi­năm împre­ună că sun­tem niște turiști stră­ini care au venit în Româ­nia pen­tru prima dată. În țara de unde venim nu am auzit mare lucru des­pre români. Am avut niște expe­riențe neplă­cute cu niște cer­șe­tori români mai tuciu­rii, am citit des­pre Dra­cula că era din Transil­va­nia, am auzit de Hagi și Nadia, mai nou și de Simona Halep. Dar habar n‐avem cine sunt, de fapt, româ­nii. Ce fel de oameni sunt? Ce le place?

Și ajun­gem fain‐frumos pe Oto­peni. Unde să ne ducem să vizi­tăm ceva inte­re­sant? Poate să vedem cum e cu Dra­cula, ăsta e un subiect picant și – na! – sun­tem în vacanță, vrem să ne amu­zăm. Între­băm un local­nic: dom'ne, cum ajun­gem la cas­te­lul lui Dra­cula? Și româ­nul se cam strâmbă la noi și ne ține o teo­rie de vreun ceas că Dra­cula nu e ăla de care am citit noi, cas­te­lul are treabă cu Vlad Țepeș, că Țepeș a fost un mare domni­tor care a ținut piept inva­zi­i­lor tur­cești și a apă­rat Europa creș­tină cu mari sacri­fi­cii. Uau! ne mirăm noi, scuze atunci, noi cre­deam că e vreun tro­glo­dit de vam­pir…

Dar ghi­dul nos­tru român nu se oprește aici și con­ti­nuă: noi, româ­nii, sun­tem un popor de oameni ospi­ta­li­eri, sun­tem foarte deș­tepți, mai deș­tepți decât toți că – uite! – copiii noș­tri sunt olim­pici inter­națio­nali, avem și tra­di­ții unice și foarte fru­moase pe care le res­pec­tăm…

Mul­țu­mim, mul­țu­mim – încer­căm noi să îl oprim pe inter­lo­c­u­to­rul nos­tru, dar el con­ti­nuă să poves­tească des­pre bra­vul și deo­se­bi­tul său popor, în timp ce noi ne înde­păr­tăm repe­jor spre Bran. Am aflat de pe niște pli­ante că acolo ar fi cas­te­lul unde a trăit vam­pi­rul Dra­cula domni­to­rul Vlad Țepeș.

Pei­sa­jele sunt foarte fru­moase, dru­mul însă e groaz­nic de aglo­me­rat – se pare că româ­nii n‐au auzit de autos­trăzi. Ajun­gem însă la des­ti­na­ție. Chiar lângă par­care e un mare bazar și‐o înghe­su­ială pe măsură. Ce altă oca­zie mai bună de a ne face o idee des­pre ce le place româ­ni­lor decât aceea de a vedea suve­ni­ru­rile pe care le vând? Căci cu sigu­ranță vor să ne ofere ceva care să ne amin­tească de ei și de țara lor, de lucru­rile pe care le apre­ciază. Dintr‐o pri­vire ni se con­firmă tot ceea ce ni s‐a spus.

Româ­nul este blând și ospi­ta­lier:

Româ­nul este deș­tept și veș­nic tânăr (adică are pre­o­cu­pări spe­ci­fice lice­u­lui):

Dra­cula n‐are legă­tură cu cas­te­lul Bran decât în min­tea unor stră­ini dez­in­for­mați:

Vlad Țepeș este un erou al româ­ni­lor și nu este nici Dra­cula, nici vam­pir:

Tra­di­ți­ile româ­nești sunt abso­lut ori­gi­nale, unice în lume și foarte fru­moase:

Ei acuma nu‐i așa că știm mult mai multe des­pre popo­rul român?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Rodica Irom

    Am com­ple­tat "amu­zant" dar,in ace­lasi timp este ade­va­rat si oare­cum trist.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu