Unii au zis că Putin…

Unii au zis că Putin este arti­zanul exo­du­lui refu­giaților sirieni către Europa. Că el, prin ser­vici­ile secrete și cu aju­torul lui al Assad, a folosit toate mijloacele mod­erne ale manip­ulării și dez­in­for­mării, deter­minând mulți sirieni să ia calea exilu­lui către Europa. Alții au râs și au zis că astea‑s sce­narii aiuris­tice și că n‑avea el cum să convingă atâta lume să-și părăsească țara și casa ca să ia dru­mul pribegiei. Dacă n‑a făcut‑o prin manip­u­lare, o face cu sig­u­ranță acum prin bom­bar­da­mente. Rușii nu lovesc doar statul islamic, ci și rebe­lii care se opun lui Assad. Amer­i­canii stau deop­arte și asistă neputin­cioși cum regimul lui Bashar al Assad este rein­stau­rat. Sirie­nilor nu le‑a rămas decât fuga.

Unii au zis că Putin a pus la cale exo­dul refu­giaților sirieni către Europa ca pe o invazie musul­mană care să ne mute atenția de la Ucraina. Că este inex­plic­a­bil de ce ajung aici numai băr­bați tineri, sin­guri și furi­oși, care n‑au venit ca să se refugieze, ci ca să emi­greze defin­i­tiv. Unde sunt bătrânii, copiii, femeile? Dar ca să ajungi în Europa, prin Gre­cia sau prin Italia, tre­buie să treci Medit­er­ana, să suporți o călă­to­rie chi­nu­itoare, foamea și setea, oboseala, căl­dura și frigul — cine poate supraviețui aces­tei încer­cări? Copiii? Bătrânii? Femeile? Sau trim­iți înainte pe cei care rezistă, cu mis­i­unea de a căpăta statut de refu­giat pen­tru ca apoi să-și poată aduce famili­ile în mod ofi­cial, în condiții umane? Am uitat cu toții imag­inea copilu­lui mort de pe plaja din Tur­cia.

Unii au zis că Putin se duce în Siria doar ca să își arate mușchii în fața lumii și ca să se afirme din nou că Rusia este o put­ere mon­di­ală, testându-și prac­tic ultimele mod­ele de arme. Că o să arunce cu bombe în stânga și‑n dreapta și la un moment dat, după ce al-Assad va fi rein­stau­rat și sigur pe tronul său de dic­ta­tor, o să-și cheme rus­nacii înapoi acasă. Uităm însă un amă­nunt: Siria este o țară cu țărm la Medit­er­ana. Iar Medit­er­ana este sin­gura direcție din care rușii nu pot cuprinde mil­i­tar Europa. Nu pot încă. Când sub­marinele și fre­gatele lor vor avea port unde să tragă, vor putea vân­tura Medit­er­ana după bunul lor plac. Vor fi cu tre­abă pe-acolo, nu va mai avea nimeni a‑i întreba ce caută.

Unii au zis că Putin își va frânge gâtul în Siria când se va con­frunta cu statul islamic. Că nu o să le vină de hac încăpățâ­naților de jihadiști, așa cum nici amer­i­canii și ali­ații lor n‑au putut. Dar uite că după ce rușii s‑au pus pe bom­bar­dat, dintr‑o dată și amer­i­canii reușesc să bom­bardeze un con­voi de mașini în care susțin că era lid­erul ISIS. Până acum zumzăiau ca niște muște prin deșer­tul irakian, fără nici un suc­ces. Ori poate că nici nu cău­tau suc­ce­sul, ci menținerea situ­ației con­flict­uale? Con­curența e prezentă chiar și în războaie: cine vine de hac stat­u­lui islamic va fi jupânul zonei.

Unii au zis că Putin e nebun și vrea să pornească un nou război mon­dial. Eu nu văd deo­cam­dată decât mutările unui jucă­tor de șah care ne ține în sus­pans pe toți, întrebându-ne de joc va face. Apărarea slavă? Gam­bitul leton? Deschiderea ungară? Putin zâm­bește mis­te­rios și mai mută un pion: șah în Siria.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Croki Croco Crocoi

  Lasati bai,ca mai tre­buie sa fie cineva pe lumea asta care le mai rupe muia la amer­i­canii astia in mor­tii lor

 2. Attila Gyori

  rusii sunt cei mai tari la sah, asa ca .….,amer­ica se bal­baie de 4 ani, ii con­vine isis,

 3. Paolo Lipan

  Putin?!!!! un vulpoi batran,un ex KGB-ist ajuns la put­ereun peri­col public,mondial,un dictator,un crim­i­nal…

 4. Bota Ilie

  Prob­lema asta a “refu­giaţilor” , adică de fapt a invaziei musul­mane (spon­sorizate , programate-ş-planificate) , asta tre­buie s‑o luăm aşa :
  metodic , uşurel-ş-gospodăreşte .
  Deci , ca să poat´ să ajungă la des­ti­naţie în Ioropa ghe Apus , ei aveau nevoie de circa 40..50 000 de dolari , din­tre care doar pen­tru călăuze aveau nevoie de circa 5..10 000 de dolari .
  Aşadar , oare care amărât-ş-muritor de foame are banii ăştia !?? … –Ha ?
  Sau totuşi , cine are banii ăştia , păi ăla nu‑i mai muri­tor de foame , deci nu are NEVOIE de azil .
  Aşadar , con­form cu cele de mai sus , dpdv matem­atic , numărul azi­lanţil­lor tre­buie să fie egal cu zero , adică :
  unii , adică cei cu ade­vărat amărâţi-ş-disperaţi , ăia nu puteau veni din lipsa ban­ilor …
  Iar ăia care aveau banii ăştia , ăia puteau trăii foarte bine-ş-comod şi acolo , adică nemai.având nevoie de azil .
  Oare , oare , oare de ce nu vin în Ioropa şi muri­torii de foame din “Repu(b)lica Comu­nistă” Soma­lia , şi plus cei circa 4 mil­iarde de oameni (din “repu(b)lici comu­niste” ?) care trăi­esc sub limita sără­ciei !?? … –Ha ?
  … Că dacă n‑au bani nici de franzelă . d‑apăi de unde să aibă bani de drum .
  Aaa… daa..!.. , toţi ăştia 4 mil­iarde de scheletici , ăştia sunt dic­ta­tori comu­nişti , ăştia sunt copii răi care nu vor să pape .
  Aşadar , oare cine şi pe ai ==CUI bani s‑a SPONSORIZAT== toată această invazie musul­mană !??
  Şi , oare cine le face atâta reclamă FAVORABILĂ în Mass Media mon­di­ală !??
  Căci stăpânii ban­ilor lumii şi ai Mass Media mon­di­ală sunt păpuşarii lumii , adică cei din tribul cu fes mic ş´ plete lungi de lângă Zidul Plângări­cios .
  Deci :
  Pălărie-ntr-un picior ,
  Ghici ciu­percă ce‑i ?
  Doar în ultima vreme , Net-ul şi Feisbuc-ul au explo­dat pur-ş-simplu de postări arăbeşti şi/sau pro.refugiaţi arăbeşti ..
  Deja , păpuşar­ilor lumii , io le cam şi cunosc STILUL de lucru , deci :
  când văd că un eveni­ment oareş­care îi super-ş-hiper.mediatizat , atunci e clar că‑i mâna lor , dar mai ales INTERESUL lor .
  Con­form şi cu : “”Al-3-lea Război Mon­dial în viz­iune lui Albert Pike mason de gradul 33”” ..(vezi pe Goagăl) ,
  scopul aces­tei invazii este de echi­ibra rapor­tul de forţe din­tre : creş­tini , atei şi musul­mani ;
  adică atunci când va începe WW3-ul , aceş­tia să se poată măcelări-ş-extermina între ei în mod ==ECHILIBRAT== .
  Pe YouTube şi Goagăl , mai vezi şi :
  The Guide­stones din Elbert coun­try , statul Geor­gia din SUA

 5. Coca Mihai

  Nu poate fi vorba RUSIA- SUA mai degraba GERMANIA prin Angela Merkell care dupa decizi­ile ei ( nu si a altor state din UE ) a fost de acord ca UE poate primi sute de mii de imi­granti printre care s‑ar putea sa fie infil­trati si din gru­parea ISIS ! Aceasta D‑na ANGELA a lncur­cat statele care s‑au lup­tat pt intrarea ln spatiul SENGHEN ! IN CURAND VOM VEDEA O GERMANIE MAI PROSPERA (cu mana de lucru foarte ieftina pt ca migrantii tre­buie sa fie adop­tati de GERMANIA ) PANA LA URMA INTERESE POLITICE SI DE AJUNGE MAI USOR ACEASTA ANGELA LA MULT RAVNITUL PREMIU NOBEL PT PACE !

  • Silvia Timofte

   esti naiva daca crezi ca astia vor munci 🙂

  • Coca Mihai

   D‑na Sil­via poti spune ca SUNT naiv ( pt ca sunt mas­cul ) dar haide-ti sa lasam tim­pul sa vor­beasca si pe urma vom vedea ! imi­grantii se vor supune legilor aces­tei tari nu cum fac rromi de la noi care s‑au dus la furat si ne-au facut Tara si pe noi Romanii de ras ! Dar eu cred ca d‑voastra traiti ln naiv­i­tate ! ( daca v‑am jig­nit cu ceva IMI CER SCUZE )

  • Silvia Timofte

   Eu nu sunt deloc opti­mista 🙂 La cum evolueaza omenirea nimic nu ma face sa vad un viitor macar lin­is­tit daca nu lumi­nos 🙂

  • Coca Mihai

   D‑na Sil­via lmi face impre­sia ca postati ( comen­tati sub un nume fals ) aveti par­inti de alta orig­ine ? ( scuza lntre­barea ne pro­fe­sion­ala )

  • Silvia Timofte

   😀 😀 😀 😀 Nume fals??? 😀 😀

  • Coca Mihai

   Ai o figura asi­at­ica daca lntr-adevar este imag­inea ta de pro­fil !

  • Silvia Timofte

   este interzis cumva ?? 😀 😀

  • Coca Mihai

   Nu am drep­tul sa comentez din acest punct ! FB-ul este pt socializare si nu pt dis­crim­inare s‑au jig­niri ! ( cum ai facut de m‑ai facut D‑NA )

  • Silvia Timofte

   imi cer scuze . M‑am luat dupa numele "Coca" nu a fost cu inten­tie 🙂

  • Coca Mihai

   Iti doresc o seara PLACUTA ( nu port ranchi­una pe tine ) o gre­seala recunos­cuta ln total­i­tate (din partea mea ) este ier­tata ! ASTA ESTE FB-ucul O PAGINA DE SOCIALIZARE !

 6. Dorin Soare

  Până la urmă cine e mai per­icu­los, Bashar al Assad sau ISIL? Ce s‑a ales din Libia după înde­părtarea lui Ghadafi? Dar din Irak după ce a fost înlă­tu­rat Sad­dam Hus­sein? Să nu cre­deți cumva că pe amer­i­cani îi doare undeva de cei care fac opoz­iție lui Bashar. Acolo — și în multe alte părți — este lupta pen­tru supre­mație între Statele Unite și Rusia. E chiar așa de greu de înțe­les? Și până la urmă, care opoz­iție, când acolo se bat toți între ei ca chiorii? Câte fracți­uni sunt în Siria care se luptă atât între ei cât și cu tru­pele lui Bashar? Iar turcii sunt supărați pe ruși că nu îl bom­bardează pe Bashar în loc să‑i bom­bardeze pe kurzi. Cum va rezolva Tur­cia prob­lema cu opoz­iția kurdă din Tur­cia, nu din Siria? Așa cum a făcut cu armenii după Primul Război Mon­dial?

 7. Rusanu George Stelian

  cert este un lucru , ca rusul nu prea sta la dis­cu­tii . dovada ? , daca va mai aduceti aminte , inain­tea deschiderii jocurilor olimpice de la Soci , Putin a amenin­tat ca daca aude sau se intam­pla un atac teror­ist , face pra­pad . uite ca acolo nu s‑a intam­plat nimic si totul a fost in reg­ula . unii promit dar altii fac con­cret . nu sunt fan Putin , da ce face el este cal­cu­lat , fie cu interes , ori fara , ori aici nu ai ce sa‑i spui . s‑a mai ade­verit o alta prob­lema , si anume ca tar­ilor cu ori­entare musul­mana , le cam prinde bine cate‑o dic­tatura , sa mai tina in frau ,, tacaneala ,, . cum le intra ,, democ­ra­tia ,, in cap , o cam iau razna direct . edu­ca­tia se mai face si cu parul sau biciul , ca mod­e­leaza car­ac­terele inca­p­atanate

 8. Bucureanu Eva

  Ne place , nu ne place Rusii intot­deauna au avut un cuvant de spus in Isto­ria Mon­di­ala !

 9. Vali Ceaus

  Asta este pro­pa­ganda jidanoamericana,Putin este sal­varea Europei de islamizare,


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu