Arabi, da. Țigani, nu.

N‑aș prea vrea să fiu în pielea doam­nei Merkel zilele astea. După ce că era crit­i­cată din toate părțile pen­tru încăpățânarea ei de a pro­mova prim­irea refu­giaților în Ger­ma­nia, inclu­siv din pro­priul său par­tid, a mai avut și ghin­ionul că s‑au petre­cut inci­den­tele din noaptea de Rev­e­lion la Köln. Îmi imag­inez că reproșurile s‑au întețit, iar argu­mentele ei sunt din ce în ce mai frag­ile.

În apărarea punc­tu­lui său de vedere, doamna Merkel a spus mereu că refu­giații fac bine economiei ger­mane.  Într-un anume sens, pur eco­nomic, pot să înțe­leg abor­darea asta, pen­tru că Ger­ma­nia este una din țările europene cu cea mai îmbătrânită pop­u­lație — vârsta medie a ger­manilor este astăzi de 47 de ani. E nevoie deci de sânge tânăr care să muncească și să pro­ducă, să plătească taxe și să con­tinuie să învârtă morișca economiei de azi care se învârte cu o viteză din ce în ce mai ameți­toare. De unde să vină sân­gele tânăr, dacă ger­manii nu mai fac copii și trăi­esc tot mai mult?

Însă e ceva ce totuși nu înțe­leg. Îmbătrânirea pop­u­lației în țările europene nu e un fenomen nou. N‑a început ieri, nici alaltăieri, a început de mult timp, iar tend­ința e destul de clară. Lid­erii politici care s‑au perindat la con­duc­erea țărilor Europei occi­den­tale știu de multă vreme că au această prob­lemă de rezol­vat. Și mai știu că rezolvarea nu e o chestiune de inspi­rație de moment, ci rezul­tatul unor politici con­sis­tente de‑a lun­gul unei perioade mari de timp. Au avut la îndemână și alte soluții, dar mereu au apelat la vari­antele "exo­tice" ale emi­grației din alte cul­turi pen­tru a com­pensa scăderea natal­ității din țările lor. Franța a încu­ra­jat emi­grația din zona magre­biană, ger­manii au accep­tat largi val­uri de migrație turcă, Olanda și Bel­gia s‑au umplut de arabi.

Însă după anii '90 au exi­s­tat însă opți­uni care erau teo­retic mai con­ven­abile pen­tru occi­den­tul euro­pean. Căderea cortinei de fier a elib­erat de sub con­strân­ger­ile comu­nis­mu­lui peste 100 de mil­ioane de oameni: est-europenii. Polonezi, sârbi, cehi, slo­vaci, unguri, români, sloveni, bosniaci și croați au devenit dintr‑o dată liberi să migreze spre râvnita abun­dență a ves­tu­lui, să exper­i­menteze direct un alt model de viață, mai pros­per, mai promiță­tor. Și totuși, în ciuda apropierii cul­tur­ale din­tre estul și ves­tul Europei, în ciuda asemănării celor mai multe val­ori morale și sociale, în ciuda com­pat­i­bil­ităților reli­gioase, est-europenii nu au fost bine prim­iți.

Desigur, au exi­s­tat nuanțe. Românii, de pildă, s‑au simțit mereu deza­van­ta­jați în com­para­ție cu ungurii, cehii și polonezii și într‑o oare­care măsură această per­cepție e susțin­ută de real­i­tate. Ca palia­tiv, am încer­cat să dăm vina pe țigani — primii care au avut cura­jul să se aven­tureze în necunos­cu­tul cap­i­tal­is­mu­lui occi­den­tal — pen­tru că ne-au creat o imag­ine proastă. Dar la o anal­iză mai atentă între­barea rămâne: de ce țiganii români au fost veșnic expulzați, iar ara­bii, turcii și magre­bi­enii erau bin­eveniți? Care erau argu­mentele majore care vor­beau în favoarea unor musul­mani veniți de departe prin com­para­ție cu rudele sărace, dar creș­tine, din est?

E drept, cei mai mulți țigani nu creează grupuri utile social, nu generează o activ­i­tate eco­nom­ică legală și pro­ducă­toare de ven­i­turi pen­tru comu­ni­tate. Preferă să cerșească, să înșele sau să fure. Ara­bii și turcii sunt ceva mai orga­ni­zați și mai via­bili eco­nomic — ori­unde se sta­bilesc apar mici afac­eri, încep negoțuri mărunte, se anga­jează pe ici-pe colo ca munci­tori cal­i­fi­cați sau nu, însă și comu­nitățile lor generează foarte mult șomaj, mai ales în rân­dul tiner­ilor. Nu sunt deci difer­ențe cul­tur­ale sem­ni­fica­tive.

Ba mai mult. Musul­manii, prin reli­gia lor, sunt însă lip­siți de orice dor­ință de inte­grare. Ei vor să fie dis­tincți, să fie recunoscuți ca entități sociale diferite, cu legile lor, cu obi­ceiurile lor, cu obiec­tivele lor pro­prii. Țiganii nomazi vor doar să fie tol­er­ați, să treacă neob­ser­vați, să se amestece în mulțime și să tragă foloase de pe urma pros­per­ității celor­lalți. Deci, din nou: de ce ara­bii da și țiganii nu?

În lipsa unor răspun­suri clare mă voi mulțumi să con­stat că tot ce s‑a întâm­plat în ultima vreme — aten­tate, revolte ale cartierelor musul­mane, con­flicte sociale și înfrun­tări reli­gioase — dovedesc că ori­care ar fi fost log­ica lor, politi­cienii occi­den­tali s‑au înșe­lat. E oare prea târziu să mai dea înapoi?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Orha Eniko

  fru­musetea trece dar pros­tia ramane

 2. Marcu Minel

  Nici, nici!

 3. Ciungu Ion

  Mi se pare a fi o dis­crim­inare daca accepta ara­bii si refuza tiganii! Pai tiganii, sti­mata doamna, fac parte din EU si odata cu noi intrara si ei in UE! Asa ca, crind-nevrind tre­buie sa acceti si tiganii si sa nu faci dis­crim­inare pt ca nu da bine la…normele UE!

 4. Tatiana Lucaci

  Isi merita soarta. Merchel

 5. Geoe Tataia

  pacat o tara bogata si civ­i­lizata sa fie dis­trusa de un moft dar a tre­cut prin perioade si mai grele

 6. Richard Scheuchenstein

  Ger­ma­nia nu are copii caci par­in­tii nu mai au mijloace sa‑i creasca, deci nu a‑si per­mit sa nu ofere copi­ilor un viitor. Daca unul fara job primeste in ultima faza 470 de EUR pe luna si mai are chirie si doi copii este sor­tit cer­si­t­u­lui. Un azi­lant primeste din start peste 700 EUR plus toate facil­i­tatile pen­tru a fi "inte­grat". Unde duce aceasta inte­grare vedem pe zi ce trece. Cat despre aceasta doamna sin­is­tra si lacoma dupa put­ere nu mai pierd nici o vorba. Este trada­toarea nr.1 a intregii Europe, o piesa de sah intr-un joc mur­dat si per­fid facut de altii care deo­cam­data inca stau ascunsi…Da par­in­telui sansa sa-si creasca copii pen­tru un viitor cu sper­ante si nu sa ajunga sa plece in alte parti sa faca toata munca mur­dara pen­tru un salar de nimic. Asta este buba si nu doar in Ger­ma­nia…

 7. Gigi Kent

  nu e logic- tiganii sunt arabi roman­izati

 8. Popescu Octavian Tavi

  Românii nu sînt toţi ţigani pe când ara­bii sînt toţi musul­mani, O să le iasă pe gât musul­manii între­barea este de ce să îi trim­ită şi la noi?

 9. Matei Nedelea

  Corect spus

 10. Miron Dumitru

  Este foarte logic. Ara­bii pun buumbe, gyp­sii sunt ei însăși niște buumbe (cu efect întârziat însă)!

 11. Florescu Mirela

  Sin­cera sa fiu,cand am ajuns pen­tru prima data in Ger­ma­nia am vazut intrade­var o tara civ­i­lizata, nici nu-mi imag­i­nam ca poate fi si alta lume, Puteai face cumpara­turi din tonete lasate la mar­ginea dru­mu­lui fara a fi pazite, te duceai sa-ti culegi flori, si bagai bani in caseta ,o tara curata plina de flori ,Dar in ultimi 4 ani Ger­ma­nia sa schim­bat rad­i­cal, nu mai era tara care o stiam, Acum cred ca este jal­nica !

 12. Ioan Bulk

  nici una , nici alta !

 13. Cora Burtea

  Acum vreo 8 ani am fost in Ger­ma­nia pen­tru prima (si prob­a­bil ultima) data din viata mea. Am fost impre­sion­ata de multe lucruri,ca orice taranca iesita din satul ei prima data,dar m‑a mar­cat unul singur:cei mai fru­mosi bar­bati nemti erau arabi…asa ca,cine stie ce o avea in cap madame? (e o gluma 😀 )

 14. Niculaie Moromete

  haoleo mo , unde esti medelin, asta este un subect pen­tru tine mo ,

 15. Vincze Edmund

  Este in ADN-ul LOR…

 16. Vincze Edmund

  Ea e Doanma , dom­nia si pros­tia tre­bui­esc PLATITE.…! Pt. necunoast­ere si cu dez­in­teres pt. aproapele tau , fata si de natiunea pro­prie , deza­s­trele se per­cep imediat…nu se asteapta o aprobae de guvern…unele ide­ologii sant gre­site sau neper­for­mante din cauza unor viz­iuni deficitare …Cu respect…

  • Sorin Sfirlogea

   O să plătească la urmă­toarele alegeri, cu sig­u­ranță. Îmi amintesc că la un moment dat un man­ager dintr‑o com­panie a făcut o gafă uri­așă, care a costat câteva sute de mii de euro. În șed­ința de board a recunos­cut pros­tia și a zis că soluția pe care o vede el e să-și dea demisia. Un alt man­ager, șeful lui, a făcut o remarcă foarte lucidă: dom­nule, asta este o soluție pen­tru dum­neata, com­pa­nia rămâne cu prob­lema. Cam la fel e și madam Merkel, ea pleacă, dar Ger­ma­nia rămâne cu emi­granții pe cap.

 17. Tudor Mioara

  Nici uni nici alti, pentru-ca ambele sunt putur­oase, si nu se smnt bine pina nu te inseala.

 18. Anonymous

  Com­para­tii for­t­ate. N‑au nimic in comun ara­bii cu tiganii. Din nici un punct de vedere. In orice caz, dupa par­erea mea, nu sunt de dorit nici unii, nici altii, in occi­dent. Nor­mal ar fi ca fiecare tara euro­peana sa-si inte­greze tiganii ei si ca ara­bii sa-si gaseasca locul in tar­ile lor. Numai ca…politica e dracul gol si intere­sele eco­nom­ice slu­jite de aceasta…ce sa mai vor­bim…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu