Scri­sei eu un arti­col acum ceva vreme în care vă între­bam despre cum v‑ați dori să fie Bucureștiul din punct de vedere al ame­na­jărilor de traf­ic. Și pus­esem aco­lo un ches­tionar cu trei vari­ante: una com­plet motor­iza­tă, una pre­dom­i­nant piet­on­al-bici­clistă și una mix­tă. Ideea era să aflăm cu toții cam cum se vede prob­le­ma asta prin ochii bucureștean­u­lui citi­tor de bloguri și oare­cum ecol­o­gist. Pen­tru că, am uitat să spun, cei ce lec­turează blogul meu sunt mai degrabă bio-ecofriend­ly, chestie con­statată cu varii ocazii prile­juite de alte arti­cole pe teme de pro­tecția medi­u­lui când onor audi­to­ri­ul meu a comen­tat majori­tar favor­a­bil ideile verzi.

Ști­ind că am priză la ecologiști, m‑am gân­dit deci să aflu cum ar proiec­ta ei trafi­cul orașu­lui. Și am pro­mo­vat în mod repetat arti­colul cu pric­i­na pe Face­book, aco­lo de unde îmi vin majori­tatea viz­ita­to­rilor. Rezul­tatele au fost însă mod­este. De obi­cei un arti­col de interes primește peste 500 de viz­ita­tori, unele trec chiar de mie — asta n‑a ben­e­fi­ci­at decât de atenția a puțin sub 300 de per­soane. Să zicem că 20% din aces­te per­soane au deschis pag­i­na, au arun­cat o privire și — pre­ocu­pați de des­tinele mărețe ale pro­pri­ilor vieți — și-or fi zis bla, bla, bla, nu mă intere­sează. Și-au închis. Ne mai rămân vreo 230 de per­soane care chiar au citit ce-am scris eu aco­lo.

Din­tre ăștia câți cre­deți că au com­ple­tat ches­tionarul? Vă zic eu: fix 23. Și bineînțe­les că m‑am între­bat de ce atâ­ta dez­in­teres pen­tru o între­bare abso­lut legit­imă într-un oraș în care mașinile sufocă orașul, trafi­cul e un coș­mar, tro­tu­arele sunt ade­sea blo­cate de auto­tur­isme par­cate, iar par­carea nece­sită o per­se­v­erență dusă din­co­lo de limi­ta bunului simț. Poate n‑or fi citit ăia ecologiștii, ci ăilalți, cei care vor să meargă cu mași­na și la budă, dacă se poate. Ba nu, că aia ar fi optat pen­tru vari­anta motor­iza­tă și n‑ar fi ezi­tat să facă și tam-tam despre prefer­ințele lor. Poate că au fost de-ăștia care se dau ecologiști, dar nu s‑au hotărât care din vari­ante s‑o aleagă. Uite-așa mi-am dat cu pre­su­pusul și m‑a frămân­tat ca să pri­cep de ce așa puți­ni au com­ple­tat ches­tionarul.

După atâ­ta timp însă nu mi‑a mai rămas decât o vari­antă de luat în cal­cul. Poate că ăștia de ziceți că sun­teți ecologiști vreți ceva ce vă e jenă să spuneți cu voce tare. Vreți un oraș verde, cu spații verzi și tro­tu­are aerisite, cu aer curat și fără urletul con­tin­uu al motoarelor și claxoanelor. Vreți ca toată lumea să meargă pe bici­clete, cu mijloacele de trans­port în comun sau pe jos, să fie toți mai sănă­toși și mai bine dis­puși, căci se știe că miș­carea în aer liber face bine și la cap și trup. Vreți un oraș pen­tru oameni, nu pen­tru mași­ni. Cu o sin­gură excepție: voi înșivă. Pen­tru voi să se facă o derog­a­re spe­cială și să puteți merge cu mași­na tot tim­pul, să puteți par­ca ori­unde doriți și să nu vi se aplice nici un fel de restricție.

Dar pen­tru că înțelegeți că asta e un soi de ipocrizie, pen­tru că vă e jenă să recunoașteți că ați vrea și cu slănina‑n pod și cu varza unsă, vă pref­aceți că n‑ați văzut ches­tionarul. În fond nimeni nu știe că ați tre­cut pe-aco­lo dacă nu lăsați nici o urmă, nu? Numai că Google Ana­lyt­ics notează fiecare viz­ită. Nu știe cum vă cheamă, dar știe că ați tre­cut pe-aco­lo și că v‑ați pre­fă­cut că n‑ați știut.

PS Dacă vreți să-mi demon­strați că mă înșel, pag­i­na cu ches­tionarul e aici.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Florin

  Eu in con­tin­uare nu votez in ches­tionarul tau. 🙂
  1. pen­tru ca nu cred ca con­teaza la ceva.. e doar un schimb de pareri de drag­ul conversatiei/ trafi­cu­lui
  2. pen­tru ca solu­tia la care ma gan­desc eu nu e descrisa in cele 3 vari­ante
  Nu tre­buie sa te superi pen­tru asta, Sorin. Fap­tul ca oamenii nu au votat nu inseam­na nim­ic.. nici ca nu ii intere­seaza ora­sul in care trai­esc, nici ca vor sa se plimbe doar cu masi­na dar nu vor sa recunoas­ca acest lucru pen­tru ca se declara ecol­o­gisti.
  Pur si sim­plu nu aju­ta la nim­ic un click pe o pag­i­na — nici macar daca pag­i­na asta ar apartine Pri­mariei Bucurestiu­lui. Stii bine asta, traiesti aici cu noi de ceva timp.

 2. Bogdan

  Eu m‑as uita in Ana­lyt­ics la cat au stat in pag­i­na respec­ti­va si cat au stat pe o alta pag­i­na cu un subiect mai usor. Tare mi‑e ca in afara de barfe, smenuri si susanele nimeni nu citeste un arti­col pana la cap­at.

  • Sorin Sfirlogea

   În medie 2 min 38s. Sufi­cient cât să citească. Deci nu asta e scuza lor. 🙂

   • Anonymous

    Mer­gi in con­tin­uare pe ideea ca cei ce citesc sunt „vino­vati”…

    • Sorin Sfirlogea

     Da. Am idei puține și fixe.

     • Anonymous

      eu nu cred asta si, in gen­er­al, te admir. lasa-ne pe noi s‑o facem. nu te con­cen­tra prea mult pe pro­pria per­soana, con­cen­treaza-te la ce scrii. si nu te ener­va.

 3. Anonymous

  Recunoaste ca nu poti obliga oamenii sa percea­pa lucrurile la uni­son. Ia in cal­cul si posi­bil­i­tatea ca subiec­tul sa fie de mare interes dar, abor­darea sa nu fie cea mai ferici­ta. Fiecare per­cepe lucrurile in felul lui. Lip­sa par­tic­i­parii la ches­tionar nu ara­ta ca oamenii sunt pasivi sau lip­si­ti de interes in ces­tiune. Poate ara­ta ca nu ai abor­dat subiec­tul foarte atra­ga­tor, sau provo­ca­tor, sau intere­sant, sau, sau, sau…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu