Cu slănina‑n pod și cu varza unsă

Scri­sei eu un arti­col acum ceva vreme în care vă între­bam despre cum v‑ați dori să fie Bucureștiul din punct de vedere al ame­na­jărilor de trafic. Și pus­esem acolo un ches­tionar cu trei vari­ante: una com­plet motor­izată, una pre­dom­i­nant pietonal-biciclistă și una mixtă. Ideea era să aflăm cu toții cam cum se vede prob­lema asta prin ochii bucureștean­u­lui citi­tor de bloguri și oare­cum ecol­o­gist. Pen­tru că, am uitat să spun, cei ce lec­turează blogul meu sunt mai degrabă bio-ecofriendly, chestie con­statată cu varii ocazii prile­juite de alte arti­cole pe teme de pro­tecția medi­u­lui când onor audi­to­riul meu a comen­tat majori­tar favor­a­bil ideile verzi.

Ști­ind că am priză la ecologiști, m‑am gân­dit deci să aflu cum ar proiecta ei trafi­cul orașu­lui. Și am pro­mo­vat în mod repetat arti­colul cu pric­ina pe Face­book, acolo de unde îmi vin majori­tatea viz­ita­to­rilor. Rezul­tatele au fost însă mod­este. De obi­cei un arti­col de interes primește peste 500 de viz­ita­tori, unele trec chiar de mie — asta n‑a ben­e­fi­ciat decât de atenția a puțin sub 300 de per­soane. Să zicem că 20% din aceste per­soane au deschis pag­ina, au arun­cat o privire și — pre­ocu­pați de des­tinele mărețe ale pro­pri­ilor vieți — și-or fi zis bla, bla, bla, nu mă intere­sează. Și-au închis. Ne mai rămân vreo 230 de per­soane care chiar au citit ce-am scris eu acolo.

Din­tre ăștia câți cre­deți că au com­ple­tat ches­tionarul? Vă zic eu: fix 23. Și bineînțe­les că m‑am între­bat de ce atâta dez­in­teres pen­tru o între­bare abso­lut legit­imă într-un oraș în care mașinile sufocă orașul, trafi­cul e un coș­mar, tro­tu­arele sunt ade­sea blo­cate de auto­tur­isme par­cate, iar par­carea nece­sită o per­se­v­erență dusă din­colo de limita bunului simț. Poate n‑or fi citit ăia ecologiștii, ci ăilalți, cei care vor să meargă cu mașina și la budă, dacă se poate. Ba nu, că aia ar fi optat pen­tru vari­anta motor­izată și n‑ar fi ezi­tat să facă și tam-tam despre prefer­ințele lor. Poate că au fost de-ăștia care se dau ecologiști, dar nu s‑au hotărât care din vari­ante s‑o aleagă. Uite-așa mi-am dat cu pre­su­pusul și m‑a frămân­tat ca să pri­cep de ce așa puțini au com­ple­tat ches­tionarul.

După atâta timp însă nu mi‑a mai rămas decât o vari­antă de luat în cal­cul. Poate că ăștia de ziceți că sun­teți ecologiști vreți ceva ce vă e jenă să spuneți cu voce tare. Vreți un oraș verde, cu spații verzi și tro­tu­are aerisite, cu aer curat și fără urletul con­tinuu al motoarelor și claxoanelor. Vreți ca toată lumea să meargă pe bici­clete, cu mijloacele de trans­port în comun sau pe jos, să fie toți mai sănă­toși și mai bine dis­puși, căci se știe că miș­carea în aer liber face bine și la cap și trup. Vreți un oraș pen­tru oameni, nu pen­tru mașini. Cu o sin­gură excepție: voi înșivă. Pen­tru voi să se facă o derog­are spe­cială și să puteți merge cu mașina tot tim­pul, să puteți parca ori­unde doriți și să nu vi se aplice nici un fel de restricție.

Dar pen­tru că înțelegeți că asta e un soi de ipocrizie, pen­tru că vă e jenă să recunoașteți că ați vrea și cu slănina‑n pod și cu varza unsă, vă pref­aceți că n‑ați văzut ches­tionarul. În fond nimeni nu știe că ați tre­cut pe-acolo dacă nu lăsați nici o urmă, nu? Numai că Google Ana­lyt­ics notează fiecare viz­ită. Nu știe cum vă cheamă, dar știe că ați tre­cut pe-acolo și că v‑ați pre­fă­cut că n‑ați știut.

PS Dacă vreți să-mi demon­strați că mă înșel, pag­ina cu ches­tionarul e aici.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Florin

  Eu in con­tin­uare nu votez in ches­tionarul tau. 🙂
  1. pen­tru ca nu cred ca con­teaza la ceva.. e doar un schimb de pareri de dragul conversatiei/ trafi­cu­lui
  2. pen­tru ca solu­tia la care ma gan­desc eu nu e descrisa in cele 3 vari­ante
  Nu tre­buie sa te superi pen­tru asta, Sorin. Fap­tul ca oamenii nu au votat nu inseamna nimic.. nici ca nu ii intere­seaza ora­sul in care trai­esc, nici ca vor sa se plimbe doar cu masina dar nu vor sa recunoasca acest lucru pen­tru ca se declara ecol­o­gisti.
  Pur si sim­plu nu ajuta la nimic un click pe o pag­ina — nici macar daca pag­ina asta ar apartine Pri­mariei Bucurestiu­lui. Stii bine asta, traiesti aici cu noi de ceva timp.

 2. Bogdan

  Eu m‑as uita in Ana­lyt­ics la cat au stat in pag­ina respec­tiva si cat au stat pe o alta pag­ina cu un subiect mai usor. Tare mi‑e ca in afara de barfe, smenuri si susanele nimeni nu citeste un arti­col pana la capat.

  • Sorin Sfirlogea

   În medie 2 min 38s. Sufi­cient cât să citească. Deci nu asta e scuza lor. 🙂

   • Anonymous

    Mergi in con­tin­uare pe ideea ca cei ce citesc sunt „vino­vati”…

    • Sorin Sfirlogea

     Da. Am idei puține și fixe.

     • Anonymous

      eu nu cred asta si, in gen­eral, te admir. lasa-ne pe noi s‑o facem. nu te con­cen­tra prea mult pe pro­pria per­soana, concentreaza-te la ce scrii. si nu te enerva.

 3. Anonymous

  Recunoaste ca nu poti obliga oamenii sa perceapa lucrurile la uni­son. Ia in cal­cul si posi­bil­i­tatea ca subiec­tul sa fie de mare interes dar, abor­darea sa nu fie cea mai fericita. Fiecare per­cepe lucrurile in felul lui. Lipsa par­tic­i­parii la ches­tionar nu arata ca oamenii sunt pasivi sau lip­siti de interes in ces­tiune. Poate arata ca nu ai abor­dat subiec­tul foarte atra­ga­tor, sau provo­ca­tor, sau intere­sant, sau, sau, sau…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu