Împarte cu prietenii


Submit

Un guvern neînțeles

Nu știu cum pri­viți voi pro­blema pre­zen­tă­rii nou­lui guvern, dar eu sunt des­tul de dez­a­mă­git de reac­ți­ile din presă și din soci­e­tate. Mi se pare că e o lipsă de matu­ri­tate în rațio­na­mente care e de-a drep­tul îngri­jo­ră­toare. Aș fi zis că după toți anii ăștia care au tre­cut și după toate eve­ni­men­tele care se deru­lează în ulti­mii ani, oame­nii au înțe­les câte ceva. Se pare că nu. Toată lumea se dă cu fun­dul de pământ, găsind fel și fel de cusu­ruri nou­lui guvern. Să le luăm pe rând.

Că de fapt e poli­tic și felu­rite par­tide și-au împins oame­nii înă­un­tru. Fals, oame­nii impor­tanți din guvern nu sunt pro­puși de par­tide, ci de alte cri­te­rii.

Că nu e guvern teh­no­crat pen­tru că nu toți sunt chiar așa de spe­cia­liști. Fals, oame­nii sunt spe­cia­liști doar că nu s-au prins unii în ce dome­niu.

Că n-are pro­gram demn de teh­no­crați. Fals, are, dar nu poate fi des­cris cu amă­nu­nte în fața par­la­men­tu­lui pen­tru că n-ar mai trece de înves­tire.

Să cla­ri­fi­căm: ăsta nu e guvern poli­tic, nici de teh­no­crați. Este un guvern pre­zi­den­țial. Iohan­nis și-a asi­gu­rat — cel puțin pen­tru moment — un guvern care să cola­bo­reze cu el. Ce urmează mai departe? V-am mai zis: un nou ter­men în pro­ce­sul lui Drag­nea. Să vedeți ce spec­ta­cu­los se schimbă lucru­rile după aia. Să nu ziceți că nu v-am spus.

Și după aia? După aia tre­buie să se întâm­ple ceva și prin PNL. Da' hai să nu anti­ci­păm chiar tot. Ce haz mai are vii­to­rul dacă știm dina­inte ce se va întâm­pla? 🙂


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant


Share on Pinterest
There are no images.
Împarte cu prietenii


Submit

Comentarii:


Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *