Împarte cu prietenii


Submit

Cu bicicleta prin Măcin

May 2017

O tură de o zi cu bici­cle­tele în mun­ții Măci­nu­lui, por­nind din Lun­ca­vița, peste șaua Chi­tlău, valea Jiji­lei, urcuș pe valea Sulucu, cobo­râre spre vest, sat Greci, apoi spre sud-est pe mar­gi­nea rezer­va­ției, tra­ver­sare la Nifon pe sub vâr­ful Tăbă­cele și Cona­ciu și îna­poi la Lun­ca­vița pe DJ 222A.

Lun­ca­vița — vâr­ful Vraju — Greci — Nifon — Lun­ca­vițaÎmparte cu prietenii


Submit

Comentarii:


Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *