MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
7 May 2017
Dragii noștri mileniali

Zilele astea am dat peste mesa­jul ăsta de la voi. Mi-a plă­cut, are emo­ție, are ima­gine, are o poveste, are tot ce-i tre­buie. De aia mi-am zis ca poate ar fi bine să-l pun aici ca să-l vadă și alții.

Voi spu­neți că asta e meni­rea voas­tră, să nu mun­ciți în niște cuburi din sti­clă și beton, ci să cutre­ie­rați lumea, să nu vă con­for­mați biro­cra­ți­i­lor din com­pa­nii, ci să cola­bo­rați în mod cre­a­tiv între voi, să nu faceți cre­dit la bancă, ci să tră­iți liberi și sim­plu, să nu vă luați res­pon­sa­bi­li­ta­tea unei fami­lii, ci să explo­rați nenu­mă­ra­tele posi­bi­li­tă­ții ale vie­ții. Voi ați des­co­pe­rit cum lumea întreagă vă poate fi casă și școală și loc de muncă pen­tru că știți să folo­siți teh­no­lo­gia pen­tru a rea­liza tot ceea ce doriți de ori­unde din lume. Și toate astea sună foarte bine, nu mă înțe­le­geți greșit.

Dar, dra­gii mei mile­ni­ali, niște între­bări totuși mă frământă. Și mi-ar place să răs­pun­deți la ele atunci când ne tri­mi­teți urmă­to­rul vos­tru mesaj.

Între­bă­rile sună cam așa: cine cre­deți că au inven­tat teh­no­lo­gi­ile astea de care vă bucu­rați voi? Nu cumva unii care lucrau într-un depar­ta­ment din biro­cra­ția unei com­pa­nii? Cine cre­deți că între­ține toate ser­ve­rele și datele astea pe care voi le folo­siți în fie­care zi ca să fiți liberi? Nu cumva unii care mun­cesc zi de zi în cuburi de sti­clă și beton? Cine face posi­bile faci­li­tă­țile de care vă bucu­rați atunci când călă­to­riți? Nu cumva unii care tră­iesc zil­nic în ace­lași oraș, au fami­lii și cre­dite la bancă?

E fru­mos să fii liber și cre­a­tiv. Atâta timp cât inter­ne­tul merge, ener­gia elec­trică e neîn­tre­ruptă, Apple pro­duce un iPhone nou pe an, apa caldă curge, mân­ca­rea e bine gătită și ieftină, viața e o minune. Pro­blema e că, pen­tru ca toate astea să fie posi­bile, cineva tre­buie să mun­cească în cuburi de sti­clă și beton (sau chiar mai rău), în biro­cra­ți­ile com­pa­ni­i­lor, locu­ind zi de zi cu fami­lia sa în ace­lași apar­ta­ment pen­tru care tre­buie să plă­tească cre­di­tul la bancă.

Dar poate veniți voi cu o idee geni­ală cum să le avem pe toate astea și să fim toți liberi, cre­a­tivi și explo­ra­tori ai lumii. Pen­tru că dacă nu aveți solu­ții pe care să le putem folosi cu toții, am putea să spu­nem că sun­teți cam ego­cen­trici și super­fi­ci­ali. Și că tră­iți pe spi­na­rea celor­lalți.

Cu drag,

Gene­ra­ți­ile dina­in­tea voas­tră

Comentarii:Andreea Gavrila
 (7 May 2017 - 13:39)
Well done!
2017
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11