MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
7 May 2017
Exercițiu de atitudine ecologică

Pen­tru toți eco­na­ziș­tii din Româ­nia, ăștia care urlați că nu mai tre­buie să tăiem nici măcar o frunză din păduri și care vreți Româ­nia trans­for­mată într-un mare parc națio­nal păzit cu pușca în mână, am o mică pro­vo­care. Nu e greu, nece­sită doar o folie de plas­tic și zece minute din viața voas­tră.

Iată des­pre ce e vorba: pân­diți momen­tul când se umple reci­pien­tul de gunoi din casă. Îl știți, ăla de sub chiu­veta de la bucă­tă­rie. Când vedeți că e cam vre­mea să-l duceți la pubelă, luați o folie de plas­tic și întindeți-o pe jos în bucă­tă­rie. Sau în baie, după pre­fe­rințe. Deșer­tați guno­iul pe folie și sortați-l în cinci gră­mezi sepa­rate: plas­tic, sti­clă metal, hâr­tie și gunoi orga­nic. Când ter­mi­nați de sor­tat admi­rați dimen­siu­nea fie­că­rei gră­mezi și gândiți-vă că: sti­cla nu se des­com­pune nici­o­dată, plas­ti­cul se des­com­pune în cam 100 de ani, amba­la­jele de alu­mi­niu se dez­in­te­grează în 500 de ani. Hâr­tia nere­ci­clată înseamnă copaci tăi­ați. Con­clu­zia? Toc­mai v-ați căcat în ea de res­pon­sa­bi­li­tate față de mediu.

Strân­geți folia și îndesați-o în coșul de gunoi, apoi duceți-l la pubelă. Înjurați-mă în gând că v-am pus să faceți un exer­ci­țiu așa de tâm­pit și dați fuga pe Face­book să mai pos­tați ceva des­pre cum se defri­șează pădu­rile din Româ­nia.

PS Româ­nia este codașa Uniu­nii Euro­pene la reci­cla­rea deșe­u­ri­lor. Feli­ci­tări, eco­lo­giș­ti­lor!

Comentarii:2017
Nov
06
Oct
24
20
19
16
15
14
08
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11