MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
27 Dec 2017
De unde luăm deciziile

Folo­sim ade­sea expre­sii asu­pra cărora nu medi­tam prea mult. Pur sim­plu pro­nun­țăm cuvin­tele pen­tru că așa le-am învă­țat, așa se spune. Din­colo de ele există une­ori sur­prin­ză­toare înțe­le­suri și învă­ță­minte. Pro­ba­bil că filo­lo­gii știu mai multe des­pre ast­fel de lucruri, dar uite că nu ni le prea spun și nouă. Iar sur­pri­zele nu vin întot­dea­una din seman­tică, ci din com­pa­ra­ția expri­mă­rii din limba română cu cea din alte limbi. De pildă engleza.

Să vă dau un exem­plu. Spu­nem în română că luăm o deci­zie atunci când ni se cere să hotă­râm ceva. A lua pre­su­pune un act de însu­șire a ceva ce a fost creat sau deți­nut de alt­ci­neva. E o depo­se­dare a altuia sau altora. Șeful ia deci­zii. Cine face aceste deci­zii? Cine le con­stru­iește? Subli­mi­nal suge­răm că deci­zia este con­stru­ită de subal­terni, ceea ce ade­sea e foarte ade­vă­rat. Munca de ana­liză, efor­tul de a cer­ceta posi­bi­lele vari­ante, stră­da­nia de a o iden­ti­fica pe cea mai potri­vită apar­țin ade­sea celor ce sunt sub comanda șefu­lui. Ei pre­zintă rezul­ta­tele mun­cii lor, iar șeful îi depo­se­dează de ele și le trans­formă în deci­zia sa. Pe care a luat-o. Să nu-mi spu­neți că nu vi s-a întâm­plat așa ceva nici­o­dată că nu vă cred.

În engleză expre­sia este com­plet dife­rită din punct de vedere seman­tic. You have to make a deci­sion. Nimic nu-ți vine de-a gata, nimeni nu tre­buie să-ți aducă ceva ce să poți apoi lua. Tu tre­buie să faci efor­tul. Tu tre­buie să-ți asumi res­pon­sa­bi­li­ta­tea.

Inte­re­sant cum sen­sul cuvin­te­lor pe care le ros­tim ne poate influ­ența felul de a gândi, nu?

Comentarii:Ovi Tamasan
 (27 Dec 2017 - 23:09)
Neah, nu cred ca are (face? :) ) sens. Fix opusul teoriei tale e "a face o plecaciune" vs "take a bow". De unde ia englezu' plecaciunea?
Ovi Tamasan
 (27 Dec 2017 - 23:09)
Neah, nu cred ca are (face? :) ) sens. Fix opusul teoriei tale e "a face o plecaciune" vs "take a bow". De unde ia englezu' plecaciunea?
Sorin Sfirlogea
 (27 Dec 2017 - 23:15)
De unde luăm și noi deciziile :D
Sorin Sfirlogea
 (27 Dec 2017 - 23:15)
De unde luăm și noi deciziile :D
Anda Badea
 (30 Dec 2017 - 17:51)
Similar cu "a câştiga" vs "to earn". :-)
2018
Mar
22
2017
Dec
27
07
04
Nov
28
06
Oct
24
20
19
16
15
14
08
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11