Modelele pe care le urmăm

Dumi­nică spre prânz. Moise Guran, la Europa FM, întreabă ascul­tă­to­rii des­pre români care le-au fost modele în viață. Și lumea sună. Unul zice că el îl are de model pe Mihai Viteazu, pen­tru că a unit româ­nii. Moise îl dezum­flă și îi amin­tește că, în spi­ri­tul unei isto­rii corecte, româ­nii nu s-au prea lăsat uniți și îndată ce oltea­nul a ple­cat în Ardeal au si înce­put unel­ti­rile în spa­tele său. O doamnă ne zice un nume necu­nos­cut (cel puțin mie), un oare­care Hor­to­pan, dacă am reți­nut bine, care acum j'de mii de ani a făcut nu știu ce. Moise, mai infor­mat ca mine, zice că indi­vi­dul e cam con­tro­ver­sat și n-ar fi toc­mai cel mai nime­rit model de urmat.

Sună o altă cucoană și se lansează într-o poveste des­pre un străin – nu știu ce nație, că n-am fost atent când a înce­put să poves­tească – care a venit aici alun­gat din țara sa, și-a înte­me­iat o fami­lie și și-a edu­cat copiii să iubească cu devo­ta­ment Româ­nia. Moise obiec­tează din nou și zice că era vorba de modele de români. Cam pe când mă gân­deam că nimeni n-o să nime­rească un exem­plu potri­vit, sună unul căzut in cap și zice că mode­lele lui sunt Ponta și Anto­ne­scu, pen­tru că în mâi­nile lor e vii­to­rul țării. Argu­men­ta­ția e nău­ci­toare. Opțiu­nile indi­vi­du­lui sunt clare: un min­ci­nos și-un chiu­lan­giu. N-am mai avut răb­dare să văd dacă cineva își alege ca model un mari­nar spri­țan­giu.

În vre­mea asta în cimi­tire ști­ute și nești­ute dorm sub o bra­zdă de pământ româ­nii care ar tre­bui să ne fie modele. Numele unora din­tre ei sunt Ion Gavrilă Ogo­ranu, Toma Arnă­u­țoiu, Eli­sa­beta Rizea, Marina Chirca, Cor­ne­liu Coposu. Și încă mulți alții ase­me­nea lor. De ei nu-și amin­tește nimeni. Pe ei nu-i alege nimeni drept modele.

Pen­tru că e ușor să ajungi ca Vic­tor Ponta, dar e teri­bil de greu să semeni măcar puțin cu ori­care din­tre ei.


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant


Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. ciprianpopescu

  Pro­blema noas­tra, a roma­ni­lor, este ca numa­rul celor ce-si aleg modele oameni cu ade­va­rat mari si le urmeaza exem­plul nu depa­seste nici­o­data nive­lul excep­tiei de la regula.

  • Sorin Sfirlogea

   Între­ba­rea este dacă ni se mai pre­zintă mode­lele pe care să dorim să le urmăm. Dacă nu cumva incon­ști­ent soci­e­ta­tea se pli­ază pe alte valori soci­ale (mica corup­ție, micile min­ciuni accep­ta­bile, dupli­ci­tate jus­ti­fi­cată prin nevoia de a supra­vie­țui etc) și ascunde acest tip de modele toc­mai pen­tru a-și pro­teja orgo­li­ile. Nu ne place să pri­vim în ast­fel de oglinzi, care ne arată mur­dari, cabo­tini și tică­loși. Și atunci punem pânza pe ele, ca în casa unui mort.

   • ciprianpopescu

    Mare si dure­ros ade­var.
    Permite-mi sa trag con­clu­zi­ile:
    1.Lipsa pre­zen­ta­rii ade­va­ra­te­lor mode­lele. Com­pli­ci­tate media.
    2.Lipsa dorin­tei de a urma ade­va­ra­tele modele.


Meniu