Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
22 mart.
2018

 156
M‐am între­bat une­ori ce s‐o fi întâm­plând cu artiș­tii care pleacă în tur­nee lungi prin lume și care la fie­care două‐trei zile au o repre­zen­ta­ție în fața unui public nou, avid să‐i vadă per­for­mând la [...]

Meniu