Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
19 Jul
2018

 113
Umblă vorba prin târg că RATB face mare lic­i­tație pen­tru un sis­tem infor­matic care să informeze călă­torii despre traseele mijloacelor de trans­port și orele aprox­i­ma­tive de tre­cere a aces­tora prin stații, totul [...]

Meniu