Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
19 iul.
2018

 113
Umblă vorba prin târg că RATB face mare lici­ta­ție pen­tru un sis­tem infor­ma­tic care să infor­meze călă­to­rii des­pre tra­se­ele mij­loa­ce­lor de trans­port și orele apro­xi­ma­tive de tre­cere a aces­tora [...]

Meniu