MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
10 Aug 2017
Steag roșu de prostie

Există neîn­do­iel­nic un uriaș rezer­vor de pros­tie al popo­ru­lui român. Avem resurse nebă­nu­ite în pri­vința asta. Și une­ori pros­tia unuia sau unora afec­tează grav pe cei­lalți. Ca de pildă la vot: niște proști votează cu infrac­tori, alți proști nu votează deloc și toți avem de sufe­rit. N-ai ce să faci însă, se numește demo­cra­ție.

Dar sunt situ­a­ții când pros­tia se poate taxa. Cum e cazul de mai jos. O tâm­pită își ia copi­lul și se bagă în apă deși sal­va­ma­rii ridi­ca­seră stea­gul roșu. Ajunge să fie în peri­col, gata să se înece. Un tânăr îi sal­vează din peri­col, dar moare el însuși îne­cat. Dobi­toaca își ia plo­dul și o șterge engle­zește, fără să spună abso­lut nimic. Cum s-o fi sim­țind acum când știe că din cauza pros­tiei ei un om a murit?

Lumea se întreabă ce tre­buie făcut când nu se res­pectă indi­ca­ți­ile sal­va­ma­ri­lor. E sim­plu: ar tre­bui să poți anunța poli­ția care îl saltă pe idiot, îi împușcă o amendă de nu-i mai ajung banii pen­tru con­ce­diu și uite așa îl învață minte. Pen­tru că româ­nii nu înțe­leg de vorbă bună.

Ar tre­bui să ridi­căm un steag roșu la toate intră­rile în Româ­nia: aten­ție, peri­col de pros­tie!

Româ­nii con­ti­nuă să intre în apă la Marea Nea­gră atunci când sal­va­ma­rii afi­şează stea­gul roşu. Chiar marţi, 8 august, un tânăr şi-a pier­dut viaţa după ce a sal­vat o femeie care s-a arun­cat în valu­rile uri­aşe ală­turi de copi­lul ei. „Ade­vă­rul“ a încer­cat să afle de la sal­va­to­rii de pe lito­ral de ce se încă­pă­ţâ­nează teri­bi­li­ş­tii să ignore aver­tis­men­tele care i-ar putea scăpa de la moarte.

Citește: Femeia şi copi­lul scă­paţi de la moarte în Man­ga­lia au fugit prin­tre umbrele în timp ce sal­va­to­rul lor se îneca. Sal­va­mar: „Aşa se întâm­plă în aproape toate cazu­rile“ | adevarul.ro


Comentarii:2018
Mar
22
2017
Dec
27
07
04
Nov
28
06
Oct
24
20
19
16
15
14
08
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11