Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
10 aug.
2017

 104
Există neîn­do­iel­nic un uriaș rezer­vor de pros­tie al popo­ru­lui român. Avem resurse nebă­nu­ite în pri­vința asta. Și une­ori pros­tia unuia sau unora afec­tează grav pe cei­lalți. Ca de pildă la vot: niște proști [...]

Meniu