MINIBLOG
Navigând printre întâmplările zilei.
10 Sep 2017
Să-i mulțumim lui Viktor Orban

Din câte îmi aduc aminte nu demult Unga­ria s-a apu­cat să desfi­in­țeze o uni­ver­si­tate de-a lor pe moti­vul că e finan­țată din afara țării de către oameni duș­mă­noși, res­pec­tiv vino­va­tul de ser­vi­ciu din Europa de Est, George Soros. Nu comen­tez acum des­pre vali­di­ta­tea aces­tui rațio­na­ment al guver­nu­lui maghiar și nici deci­zia care a deri­vat din el. Însă e foarte rele­vant felul în care ace­lași guvern a reac­țio­nat la pro­tes­tele inter­națio­nale și mai ales la cele ale Uniu­nii Euro­pene: nu e treaba altor state cum se face poli­tica de învă­țământ în Unga­ria! Ok, mis­ter Orban.

Trece ceva timp și, printr-o înși­ru­ire înde­lun­gată de încur­că­turi biro­cra­tice, pros­tii admi­nis­tra­tive și neghi­o­bii func­țio­nă­rești, un liceu maghiar din Târgu Mureș este desfi­in­țat printr-o hotă­râre jude­că­to­rească. Pro­blema e mai degrabă una de orgo­lii etnice, pen­tru că res­pec­ti­vii elevi maghiari pot să învețe în con­ti­nu­are în limba maghiară, cu ace­eași pro­fe­sori, numai că nu în liceul cu nume ungu­resc, ci într-un altul cu nume româ­nesc. Mate­ri­ile nu se schimbă, manu­a­lele sunt ace­leași în ambele cazuri.

Brusc, dom­nul Orban și guver­nul său se infla­mează la auzul "gro­ză­viei" care se petrece în Târgu Mureș și decide că nu mai sus­ține can­di­da­tura Româ­niei la OCDE ca măsură de repre­sa­lii la fap­tele "abo­mi­na­bile" ale româ­ni­lor față de etnia maghiară. Se pare că filo­zo­fia dom­nu­lui Orban e ceva mai nuan­țată: nu e treaba altor state cum se face poli­tica de învă­țământ în Unga­ria, dar e treaba Unga­riei cum se face poli­tica de învă­țământ în alte state! 

Reac­ția auto­ri­tă­ți­lor române e însă palidă. Vai, dar nu e fru­mos ce faceți dragi pri­e­teni unguri… de ce ne loviți la ope­ra­ție? că noi vro­iam așa de tare să fim și noi în OCDE și acuma nu se mai poate… vai de noi! Pen­tru că de fapt OCDE este un orga­nism care, după ce aderi, vine și te veri­fică cum res­pecți o mul­țime de reguli ale eco­no­miei de piață. Ce ofi­ciul con­cu­ren­ței?!? Stați să vedeți pe ăia de la OCDE cum dau cu guver­nele de pământ când se apucă de pros­tii. Așa că nu cumva guver­nu­lui de fapt îi con­vine că ade­ra­rea la OCDE s-a amâ­nat nițel și nu vine nimeni să-i ia la între­bări des­pre liber­tate eco­no­mică? Și de aia nici nu merită să ne cer­tăm cu guver­nul Orban, ci mai degrabă să-i mul­țu­mim că ne-a ofe­rit un pre­text super ca să mai facem noi ce vrem pe-aici, prin Româ­nica? Întreb și eu…


Comentarii:2018
Mar
22
2017
Dec
27
07
04
Nov
28
06
Oct
24
20
19
16
15
14
08
Sep
22
21
20
10
04
Aug
30
25
22
20
19
17
10
06
Jul
30
23
21
17
13
11
09
03
01
Jun
29
26
25
24
23
19
18
16
15
14
11
08
07
04
02
May
30
26
25
24
19
18
17
15
14
13
11
10
07
05
03
02
01
Apr
28
27
26
25
24
11
10
07
04
01
Mar
30
29
28
26
25
24
20
19
16
14
13
12
05
03
Feb
28
27
23
22
21
20
19
17
14
13
12
11
10
09
08
06
05
04
03
02
01
Jan
31
29
28
25
24
23
21
20
19
17
16
12
11
10
08
07
06
05
04
03
02
2016
Dec
30
29
27
23
22
21
20
19
12
06
05
04
03
02
01
Nov
30
29
24
23
22
21
20
17
13
11
09
08
04
03
02
01
Oct
29
28
26
25
24
20
17
16
15
13
09
08
06
05
04
02
Sep
27
26
21
20
18
17
16
15
14
13
05
04
03
02
Aug
26
24
23
21
17
16
15
14
07
06
05
03
02
01
Jul
24
21
18
17
16
14
13
11
10
03
Jun
30
28
27
26
20
18
12
08
May
19
17
15
13
10
07
06
05
01
Apr
24
22
21
18
17
14
12
11
09
08
06
04
01
Mar
31
29
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
14
13
12
10
09
07
05
04
01
Feb
28
25
22
21
20
19
18
13
09
08
06
04
02
01
Jan
31
29
27
26
24
23
22
21
19
18
17
15
14
12
11
08
05
02
01
2015
Dec
31
28
27
26
25
23
22
21
19
18
16
15
14
13
11
10
07
06
02
Nov
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17
16
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Oct
29
28
27
26
22
20
18
17
16
15
14
13
12
09
08
07
06
05
02
01
Sep
30
29
28
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
09
07
06
05
04
03
02
01
Aug
31
28
27
26
25
24
23
21
20
18
17
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Jul
31
30
29
28
27
24
23
22
21
20
17
16
15
14
13
12
11
10
08
07
06
05
03
02
01
Jun
30
29
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
05
04
03
02
01
May
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
Apr
30
29
28
27
25
24
23
22
21
20
19
17
16
15
14
12
10
09
07
06
05
03
02
01
Mar
31
30
27
26
25
24
23
20
19
18
17
16
15
11