Gastroblog
A găti este un alt fel de a iubi.

Dintr-una, într-alta

Nu mă pu­team prea mult ab­ține să nu tes­tez ma­șina de fă­cut paste, așa că azi am scos‑o din cu­tie și am pus‑o la treabă. Oca­zie cu care am fă­cut pri­mul meu aluat – până acum nu prea m‑am aven­tu­rat în zona asta. Spre mi­ra­rea mea, cu trei ouă, pu­țină [...]
Rețete | 3 oct. 2011

Quiche epinard

Car­men a do­bân­dit o nouă pa­siune – qui­che lor­raine – iar eu a tre­buit să în­văț cum se face. Până la urmă nu e com­pli­cat de­loc și nici nu du­rează mult, în ma­xim o oră mă­nânci din ea. Azi m‑am ho­tă­rât să ino­vez pu­țin și am [...]
Rețete | 1 oct. 2011

Moqueca de Bahia

Sâm­băta di­mi­neață, ca­feaua care încă frige, eu abia tre­zit din somn. Des­chid te­le­vi­zo­rul, dau de Tra­vel & Li­ving și mi‑e prea lene să schimb. Mă uit mai bine – de ce să schimb? e in­te­re­sant, e Chic Eats. Unde sun­tem? În Bra­zi­lia. Ce [...]
Rețete | 1 oct. 2011

Iepure cu vin și rozmarin

Când vă vine poftă de ceva de­o­se­bit, dați o raită printr‑o mă­ce­lă­rie și ui­tați-vă după carne de ie­pure. Poate să fie o car­casă în­treagă, pulpe sau co­tlet (da, m‑am mi­rat și eu, dar așa se cheamă: co­tlet de ie­pure), ori­care din­tre ele merge la [...]
Rețete | 12 sept. 2011

Ulei de măsline aromat

Cât se poate de sim­plu, dar ex­tra­or­di­nar ca re­zul­tat: ulei de mă­sline ex­tra­vir­gin, dacă se poate din cel pre­sat la rece, pus apoi la aș­tep­tare cu con­di­mente proas­pete în el. De pildă bu­suioc și ro­zma­rin. Sau cim­bru și us­tu­roi. Ima­gi­na­ția [...]
Rețete | 11 sept. 2011

Micul prinț

Mâ­nat de me­teahna mea din ul­tima vreme – vi­nu­rile ro­șii și ne­gre – m‑am mai în­cu­me­tat la o com­pa­ra­ție în­drăz­neață pen­tru mine: două vi­nuri seci. Unul de aici, al­tul de aiu­rea, adică din Chile. Poate că veți spune că nu‑i co­rect să [...]
Vinuri | 27 sept. 2010

Syrah, toamna

Când ți se face dor de o toamnă târ­zie, așează-te co­mod într-un fo­to­liu și ia lângă tine un pa­har de Syrah de la cra­mele Re­caș. Aprinde o lu­mină caldă, dar nu prea pu­ter­nică, ca și cum ai vrea să nu te știe ni­meni că ești acolo, deși mai e o geană de [...]
Vinuri | 21 sept. 2010