GASTROBLOG
A găti este un alt fel de a iubi.

Cum să omori o idee bună

Săp­tămâna care toc­mai se încheie am încer­cat împre­ună cu cole­gii de birou ser­vi­ci­ile de la Oli­viera. Ideea ni s‐a părut tutu­ror inte­re­santă, așa că plini de entu­zi­asm am coman­dat mân­care de acolo. Ceea ce a urmat nu a fost exact con­form cu [...]
Restaurante | 16 dec. 2013

Colțul verde libanez

N‐am călă­to­rit foarte mult în Orien­tul Mij­lo­ciu, așa că nu m‐aș putea declara un spe­cia­list în bucă­tă­ria arabă, dar am avut totuși parte de căteva expe­riențe auten­tice în zona aceea. Prin 2011, înce­pând din mar­tie, am locuit pen­tru aproape două luni [...]
Restaurante | 6 dec. 2013

Disonanțe la ceaun

Săp­tămâna tre­cută am cinat împre­ună cu câțiva pri­e­teni pe care nu‐i văzu­sem de ceva vreme și am ales să mer­gem La cea­unu' cră­pat. Nu mai tre­cu­sem pra­gul aces­tui res­ta­u­rant, deși ceva vag auzi­sem des­pre el, cum că ar fi de bună cali­tate. [...]
Restaurante | 4 dec. 2013

Harta aromelor și gusturilor

Ca orice omni­vor, omul are de deslu­șit o com­pli­cată pro­blemă coti­diană: ce mănânc azi? Ni se pare oare­cum natu­ral să cău­tăm zil­nic răs­puns pen­tru această între­bare și totuși, dacă reflec­tăm puțin la situ­a­ția altor spe­cii pre­cum [...]
Artă culinară | 3 dec. 2013

Lacrimi și sfinți

În car­tea sa, Lacrimi și sfinți, Cio­ran spu­nea: "Totul, în afara deli­ru­lui, este o închi­pu­ire. Lumea se cre­ează in delir. Dacă în cre­ie­rul tău nu se învârte tot cos­mo­sul, nu exis­tați nici unul."  Nu știu sigur dacă de la aceste cuvinte s‐a [...]
Restaurante | 19 nov. 2013

În căutarea șprițului pierdut

Știu că nu‐i vreme de șpriț afară, dar meteh­nele mele devin la fel de bătrâne ca mine. Ce să fac? Iubesc șpri­țul, în pofida celor care spun că e un sacri­le­giu să torni apă peste vin. Eu le răs­pund: depinde. Există vinuri făcute pen­tru șpriț și altele care nu [...]
Vinuri | 17 nov. 2013

Salamul ceaușist

Vă poves­team eu de sala­mul Tor­pedo, ăla mun­ci­to­resc pe care îl mân­cam pe vre­mea șco­lii gene­rale. Ei bine cei de la Angst l‐au "ree­di­tat". Evi­dent, ca orice e vin­tage în zilele noas­tre, e orga­nic și scump 🙂
Alimente | 16 nov. 2013
Meniu