Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Jocul de‑a hoții și vardiștii

Româ­nia este ruptă în două. Nu e prima dată. Ne-am împărțit în băsiști și anti-băsiști, în #colec­tiv și indifer­enți, în #roși­a­mon­tană și pro-cianuriști. În gen­eral linia de demar­cație din­tre cele două tabere a tre­cut cam prin aceeași geografie demografică, cu mici excepții. Cam ace­leași cat­e­gorii sociale și de vârstă se așează de fiecare dată de o parte și de […]De ce bătrânii votează PSD

Zilele astea s‑a vor­bit mult despre con­flic­tul din­tre gen­er­ații, despre bătrânii care au votat PSD și ne-au pot­covit pe toți cu banda asta de bandiți puși pe jefuit. Care bătrâni au tot votat PSD de 27 de ani încoace, ținând în prim planul politicii românești o clică de hoți care a con­fis­cat un par­tid. Și că nu e nor­mal […]Poveşti cu graţieri şi abuzuri

Toc­mai ce-am ter­mi­nat de citit un text despre toată tărășe­nia asta cu grațier­ile și dez­in­crim­inarea abuzu­lui în ser­vi­ciu al unui pro­fe­sor uni­ver­si­tar de la fac­ul­tatea de drept din Cluj, pe numele său Radu Chir­iță. Omul e spe­cial­ist în dome­niu, doc­tor în drept con­sti­tuțional și avo­cat prac­ti­cant, deci nu se poate con­tra multă lume cu el pe […]Cum s‑au dat banii la protest

Pen­tru că de fraier ce sunt nu am fost pe fază să-mi iau și eu banii la protes­tul de aseară, am decis să fac niște inves­ti­gații ca să știu pe viitor cum să nu mai rămân cu buza umflată. Așa că am dat niște tele­foane, niște mesaje și — din om în om — am […]Ori ei, ori noi

Zice Drag­nea că aseară a fost o mine­r­i­adă și că președ­in­tele a fost în frun­tea ei. Prob­a­bil că nu știe cum arată o mine­r­i­adă, n‑a luat niște bâte pe cocoașă ca să facă difer­ența din­tre un protest pașnic și hoard­ele de prim­i­tivi care au inva­dat în mai multe rân­duri Bucureștiul. Poate‑l ajută norocul să exper­i­menteze o mine­r­i­adă reală. Așa, de […]Meniu